Mỗi câu kể trong đoạn sau thuộc kiểu câu nào? Nói rõ tác dụng của từng câu:

  • 1 Đánh giá

5. Mỗi câu kể trong đoạn sau thuộc kiểu câu nào? Nói rõ tác dụng của từng câu:

Bấy giờ tôi còn là một chú bé lên mười. Mỗi lần đi cắt cỏ, bao giờ tôi cũng tìm bứt một nắm cây mía đất, khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một. Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùng.

(Theo Trần Hòa Bình)

CâuKiểu câuTác dụng
M. Bây giờ tôi còn là một chú bé lên mườiAi là gì?Giới thiệu về tuổi của nhân vật tôi

Bài làm:

CâuKiểu câuTác dụng
M. Bây giờ tôi còn là một chú bé lên mườiAi là gì?Giới thiệu về tuổi của nhân vật tôi
Mỗi lần đi cắt cỏ, ...... từng cây mộtAi làm gì?Nêu các hoạt động của nhân vật
Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lùngAi thế nào?Nêu trạng thái ngôi làng ven sông vào buổi chiều.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021