Muốn kể chuyện cho linh hoạt, thú vị, em có cần phải lựa chọn ngôi kể thích hợp không? Vì sao

  • 1 Đánh giá

c. Muốn kể chuyện cho linh hoạt, thú vị, em có cần phải lựa chọn ngôi kể thích hợp không? Vì sao?

Bài làm:

Muốn kể chuyện cho linh hoạt, thú vị, em cần phải lựa chọn ngôi kể thích hợp. Vì có lựa chọn ngôi kể thích hợp thì ta mới chuyền tải được hết cái hay của câu chuyện và làm câu chuyện sinh động hơn, giúp người nghe dễ bắt nhịp được cảm xúc của mình đang chuyền tải và gần gũi hơn.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021