Thế nào là thủ pháp tương phản? Nêu cách thể hiện thủ pháp ấy trong Sống chết mặc bay và tác dụng của nó.

 • 1 Đánh giá

Câu 9: Thế nào là nghệ thuật tương phản? Nêu cách thể hiện thủ pháp nghệ thuật ấy trong truyện Sống chết mặc bay và tác dụng của nó.

Bài làm:

 • Nghệ thuật tương phản đối lập là tạo ra những hành động, những cảnh tượng, những tính cách trái ngược nhau để qua đo làm nổi bật một ý tưởng, một bộ phận trong tác phẩm hoặc tư tưởng chính của tác giả.
 • Cách thể hiện thủ pháp nghệ thuật tương phản đối lập trong truyện Sống chết mặc bay: xem câu trả lời tại câu 2 bài Sống chết mặc bay trang 81 sgk Ngữ Văn 7 tập hai
 • Tác dụng của thủ pháp tương phản đối lập:
  • Tố cáo sự vô trách nhiệm, tham lam, khốn nạn của bọn quan lại - những kẻ được xem như cha mẹ của nhân dân
  • Cảnh khốn cùng, tuyệt vọng của người dân trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên, khi chống chọi lại với bão lũ
  • Khắc sâu hơn cảnh tượng trái ngược: Dân đằm mình, bỏ mạc trong dòng nước lũ chảy siết khi đê vỡ >< Quan sung sướng vì thắng được ván bài to

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021