Người ta phải sử dụng bình oxi để thở trong những trường hợp nào?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Người ta phải sử dụng bình oxi để thở trong những trường hợp nào?

Bài làm:

Người ta phải dùng bình oxi để thở trong các trường hợp: đi lặn dưới biển, leo núi cao, một số bệnh nhân không có khả năng tự hô hấp, ...

  • 125 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021