Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Những ai sống trong các thành thị? Họ làm những nghề gì?

Bài làm:

Ở các thành thị, dân cư chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. Họ cùng nhau lập ra các phường hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán. Hằng năm, họ còn tổ chức những hội chợ lớn để triển lãm, trao đổi và buôn bán sản phẩm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021