Những hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân. Ý nghĩa của nó?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 184 – sgk lịch sử 10

Những hình thức đấu tranh đầu tiên của công nhân. Ý nghĩa của nó?

Bài làm:

Mâu thuẫn giữa công nhân với tư sản ngày càng gay gắt, dẫn đến các cuộc đấu tranh.

  • Hình thức đấu tranh: Đập phá máy móc, đốt công xưởng, hình thành đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp công nhân.Phong trào đấu tranh diễn ra từ cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX. Đầu tiên ở Anh rồi lan sang các nước khác.
  • Ý nghĩa là:
    • Thể hiện tinh thần đấu tranh chống áp bức, bóc lột ngày càng nâng cao.
    • Thể hiện quy luật: đâu có áp lực ở đó có đấu tranh.
  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021