Nội dung chính bài Luyện tập viết đoạn văn tự sự

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: "Luyện tập viết đoạn văn tự sự". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 1.

Bài làm:


Nội dung bài gồm:

Back to top

A. Ngắn gọn những nội dung chính

1. Ngắn gọn kiến thức trọng tâm

Có nhiêu loại đoạn văn trong văn bản tự sự. Đoạn (các đoạn) mớ bài giới thiệu câu chuyện ; các đoạn thân bài kế lại diễn biến cúa các sự việc ; đoạn (các đoạn) kết bài kết thúc câu chuyện, tạo ấn tượng đối với suy nghĩ, cảm xúc cúa người đọc, người nghe. Để viết đoạn văn tự sự, cần hình dụng sự việc xáy ra như thế nào rồi lẫn lượt kể lại diễn biến của nó chú ý sứ dụng các phương tiện liên kết câu để đoạn văn được mạch lạc, chặt chẽ.

Back to top

B. Nội dung chính cụ thể

I- Đoạn văn trong văn bản tự sự

  • Đoạn văn là bộ phận của văn bản. Trong văn bản tự sự, mỗi đoạn văn thường có câu nêu ý khái quát gọi là câu chủ đề. Các câu khác diễn đạt những ý cụ thể nhằm thuyết minh, miêu tả, giải thích, mở rộng… triển khai làm rõ ý khái quát.
  • Mỗi văn bản tự sự thường gồm nhiều đoạn văn với những nhiệm vụ khác nhau như:

a. Mở bài: là đoạn giới thiệu câu chuyện

b. Thân bài: là đoạn kể diễn biến sự việc chi tiết.
c. Đoạn kết bài: tạo ấn tượng mạnh mẽ tới suy nghĩ, cảm xúc người đọc.

=>Nội dung mỗi đoạn văn tuy khác nhau nhưng đều có chung nhiệm vụ là thể hiện chủ đề và ý nghĩa chính của văn bản.

II- Cách viết đoạn văn trong văn bản tự sự

Để viết đoạn văn tự sự, cần hình dung sự việc xảy ra như thế nào rồi lần lượt kể lại diễn biến của nó, chú ý sử dụng các phương tiện liên kết câu để đoạn văn được mạch lạc, chặt chẽ.

Trước khi viết đoạn văn hay thành bài văn hoàn chỉnh, cần xây dựng dàn ý, dự kiến phần mở đầu – thân bài – kết luận để có một mạch văn thống nhất, chặt chẽ, rõ ràng và thu hút người đọc, người nghe hơn.

Ví dụ : Đoạn văn trong văn bản Rừng Xà Nu:

Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc. Chúng nó bắn đã thành lệ, mỗi ngày hai lần, hoặc buổi sáng sớm và xế chiều, hoặc đứng bóng và sẩm tối, hoặc nửa đêm và trở gà gáy. Hầu hết đạn đại bác đều rơi vào ngọn đồi xà nu, cạnh con nước lớn. Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão.Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện lại thành từng cục máu lớn.

Back to top

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 10 tập 1