Chữ “lệ” trong câu 5 chỉ nước mắt của nhà thơ hay nước mắt của “khóm cúc”.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 147 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Chữ “lệ” trong câu 5 chỉ nước mắt của nhà thơ hay nước mắt của “khóm cúc”.

Bài làm:

Câu 5 của bài thơ là chỉ nước mắt của nhà thơ vì đây là những tâm sự thầm kín của tác giả về một đất nước đang bị đô hộ.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021