Nội dung và nghệ thuật văn bản Ca Huế trên sông Hương

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Nội dung và nghệ thuật văn bản Ca Huế trên sông Hương

Bài làm:

Nội dung: Huế nổi tiếng với những làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là hình thức sinh hoạt văn hóa thanh lịch, tao nhã.

Nghệ thuật:

  • Viết theo thể bút kí
  • Sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh, giàu biểu cảm, thấm đẫm chất thơ
  • Miêu tả âm thanh, cảnh vật, con người sinh động
  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021