Phần kết thúc của văn bản tường trình cần có những thông tin gì?

  • 1 Đánh giá

c) Phần kết thúc của văn bản tường trình cần có những thông tin gì? Những thông tin ấy được quy định trình bày như thế nào?

Bài làm:

Phần kết thúc của văn bản tường trình cần có những thông tin :

Lời đề nghị, cam đoan (nếu cần); chữ kí và họ tên của người làm tường trình.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021