Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường trong hai câu thơ củaTrần Tế Xương, Vịnh khoa thi Hương

 • 1 Đánh giá

Câu 2 (Trang 43 SGK) Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường trong hai câu thơ:

Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
Ậm ọe quan trường miệng hét loa.
(Trần Tế Xương, Vịnh khoa thi Hương)

Bài làm:

a. Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích
b. Nghệ thuật thể hiện qua hai câu thơ

 • Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình tượng và cảm xúc qua các từ như lôi thôi, ậm ọe.
  • + Sử dụng từ láy tượng thanh và tượng hình: giàu hình tượng và cảm xúc ==> hình dung cụ thể về hình ảnh sĩ tử, quan trường.
 • - Nghệ thuật đảo trật tự cú pháp:
  • Sĩ tử : luộm thuộm, vất vả, bệ rạc.
  • Quan trường : có vẻ oai phong, nạt nộ nhưng thực chất chỉ là sự giả dối.
  • Làm nổi bật hình dáng, hành động của các sĩ tử và quan trường.
  • Cảnh trường thi: huyên náo, lộn xộn, thiếu nghiêm túc

c. Cảm nghĩ của bản thân về cách thi cử dưới thời phong kiến: Điều này báo hiệu một sợ ô hợp, láo nháo trong thi cử. Hình ảnh sĩ tử phong nhã thanh cao đã biến đi đâu mất, mà thay vào đó là hình ảnh lôi thôi, luộm thuộm. Điều này càng cho thấy sự ô hợp của xã hội bấy giờ. Hình ảnh quan trường phải mạnh mẽ, bạo dạn, thì nay lại cho thấy sự yếu ớt, khiếp sợ ậm ẹ thét loa. Sĩ tử không thèm nghe quan, quan càng phải thét loa. Sự lộn xộn cảnh trường thi đã làm mất đi tính tôn nghiêm, giá trị của kì thi.

 • 146 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021