Quan sát hình 2, cho biết biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta? Chỉ vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan trên lược đồ hình 2.

  • 1 Đánh giá

2. Đọc thông tin, quan sát và thực hiện

  • Quan sát hình 2, cho biết biển Đông bao bọc các phía nào của phần đất liền nước ta?
  • Chỉ vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan trên lược đồ hình 2.
  • Tìm trên lược đồ hình 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một số đảo: Cát Bà, Côn Sơn, Phú Quốc.

Bài làm:

  • Biển Đông bao bọc phần đất liền nước ta phía Đông, phía Nam và phía Tây Nam.
  • Vị trí vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan, 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và một số đảo: Cát Bà, Côn Sơn, Phú Quốc trên lược đồ hình 2.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021