Quan sát hình 3.3 và cho biết cây ngô lớn lên nhờ quá trình nào?

  • 1 Đánh giá

III. Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản tế bào

1. Quan sát hình 3.3 và cho biết cây ngô lớn lên nhờ quá trình nào?

2. Quan sát hình 3.3 và 3.4, thảo luận và trả lời câu hỏi:

a) Sự sinh sản tế bào có ý nghĩa gì?

b) Nhờ quá trình nào cơ thể có được những tế bào mới để thay thế cho những tế bào già, các tế bào chết, tế bào bị tổn thương?

Bài làm:

1. Cây ngô lớn lên nhờ quá trình sinh sản của tế bào

2.

a) Sự sinh sản tế bào làm tăng số lượng tế bào, thay thế các tế bào già, các tế bào bị tổn thương, giúp cơ thể lớn lên (sinh trưởng) và phát triển.

b) Quá trình sinh sản tế bào.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021