Sau đây là những lưu ý về tác dụng của trật tự từ của câu. Hãy khoanh tròn vào (Đ) hoặc sai (S) với từng nhận xét:

  • 1 Đánh giá

d. Sau đây là những lưu ý về tác dụng của trật tự từ của câu. Hãy khoanh tròn vào (Đ) hoặc sai (S) với từng nhận xét:

Trật tự từ trong câu

Đúng

Sai

(1)Thể hiện thứ bậc quan trọng của sự vật, sự việc,… thứ tự trước, sau của sự vật, sự việc,…

Đ

S

(2)Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật hiện tượng

Đ

S

(3) Có tác dụng liên kết với những câu khác ( thường là liền trước hoặc liền sau) trong đoạn văn

Đ

S

(4) Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói, tạo hình, nhịp điệu cho câu

Đ

S

(5)Cho thấy khả năng quan sát của người nói, người viết

Đ

S

Bài làm:

Trật tự từ trong câu

Đúng

Sai

(1)Thể hiện thứ bậc quan trọng của sự vật, sự việc,… thứ tự trước, sau của sự vật, sự việc,…

Đ

(2)Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật hiện tượng

Đ

(3) Có tác dụng liên kết với những câu khác ( thường là liền trước hoặc liền sau) trong đoạn văn

Đ

(4) Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói, tạo hình, nhịp điệu cho câu

Đ

(5)Cho thấy khả năng quan sát của người nói, người viết

S

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 8 tập 2