Soạn văn 10 bài Chí khí anh hùng trang 112 sgk

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 10 tập 2, soạn bài chí khí anh hùng sgk ngữ văn 10 tập 2, để học tốt văn 10. Bài soạn qua nhân vật Từ Hải hiểu được lí tưởng anh hùng của Nguyễn Du. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả: Nguyễn Du

2. Tác phẩm:

  • Xuất xứ: trích từ câu 2231 đén câu 2230 tác phẩm Truyện Kiều
  • Tóm tắt nội dung: Cuộc đời Kiều tưởng như bế tắc hoàn toàn khi lần thứ hai đi vào lầu xanh thì Từ Hải bỗng xuất hiện và đưa Kiều ra khỏi chốn lầu xanh. Hai người sống hạnh phúc khi trai anh hùng gái thuyền quyên đẹp tựa thần tên. Nhưng Từ Hải không bằng lòng với cuộc sống êm đềm bên nàng Kiều mà sau nửa năm đã từ biệt Kiều ra đi. Đoạn trích là cuộc đối thoại giữa hai người trước khi Từ Hải lên đường cho thấy chí khí của Từ Hải

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 114 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Anh (chị) hãy cho biết hàm nghĩa các cụm từ “lòng bốn phương” và “mặt phi thường”. Tìm những từ ngữ thể hiện sự trân trọng, kính phục của Nguyễn Du với Từ Hải.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 114 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Từ Hải bộc lộ lí tưởng anh hùng của mình qua lòi nói với Thúy Kiều như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 114 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Nêu nhận xét về đặc điểm của cách miêu tả (hiện thực hay lí tưởng hoá) người anh hùng Từ Hải trong đoạn trích. Đây có phải là cách tả phổ biến của ván học trung đại không?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học "Chí khí anh hùng"?

=> Xem hướng dẫn giải

Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

=> Xem hướng dẫn giải

Đề bài: Cảm nhận của anh (chị) về đoạn trích Chí khí anh hùng (Trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 10: bài Chí khí anh hùng


  • 2 lượt xem