Soạn văn 10 bài: Nỗi thương mình trang 107 sgk

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 10 tập 2, soạn bài nỗi thương mình sgk ngữ văn 10 tập 2, để học tốt văn 10. Bài soạn giúp ta hiểu được tình cảnh trớ trêu mà Thúy Kiều phải đương đầu và ý thức sâu sắc của nàng về phẩm giá. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả: Xem về tác giả Nguyễn Du

2. Tác phẩm

  • Xuất xứ: trích từ câu 1229 đến 1248 của tác phẩm Truyên Kiều
  • Nội dung: Khi Mã Giám Sinh đến đưa Kiều cho Tú Bà, Kiều quyết liệt chống lại âm mưu biến nàng thành kĩ nữ, những cuố cùng nàng rơi vào bẫy của Tú Bà và buộc phải ra tiếp khách. Đoạn trích là tình cảnh trớ trêu mà Kiều đã gặp phải và nỗi niềm thương thân xót phận của Kiều

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Theo anh chị đoạn trích có thể chia thành mấy đoạn nhỏ? Cho biết nội dung của mỗi đoạn

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Bút pháp ước lệ trong đoạn trích có ý nghĩa như thế nào đối với việc diễn tả thân phận éo le của nàng Kiều? Qua đó, có thể nói gì về tình cảm của tác giả đối với nhân vật?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Cho biết những dạng thức đối xứng khác nhau được sử dụng trong đoạn trích và giá trị nghệ thuật của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Nỗi ”thương mình " của nhân vật có ý nghĩa mới mẻ như thế nào đối với văn học trung đại?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: trang 108 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Đánh giá chung về tư tưởng đoạn trích. Trong cuộc tái ngộ Kim Trọng nói với Kiều: ”Như nàng lấy hiếu làm trinh/ Bụi nào cho đục được mình ấy vay?”. Theo anh (chị) đoạn trích này có thể góp phần lí giải câu nói đó như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học "Nỗi thương mình"?

=> Xem hướng dẫn giải

Giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều ) của Nguyễn Du

=> Xem hướng dẫn giải

Đề bài: Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình (Trích Truyện Kiều) của Nguyễn Du để thấy được số phận và ý thức về nhân cách của Kiều khi phải sống cuộc đời nhơ nhớp chốn lầu xanh.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 10: bài Nỗi thương mình


  • 18 lượt xem