Soạn văn 10 bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật trang 97 sgk

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 10 tập 2, soạn bài phong cách ngôn ngữ nghệ thuật sgk ngữ văn 10 tập 2, để học tốt văn 10. Bài soạn giúp ta nắm rõ được khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật với các đặc điểm đặc trưng cơ bản của nó. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết

A- KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I- NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT.

Ngôn ngữ nghệ thuật là ngôn ngữ chủ yếu dùng trong các tác phẩm văn chương, không có chức năng thông tin mà còn thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người. Nó là ngôn ngữ được tổ chức, sắp xếp, lựa chọn tinh luyện từ ngôn ngữ thông thường và đạt được những giá trị nghệ thuật, thẩm mĩ.

II- PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

1. Tính hình tượng

2. Tính truyền cảm

3. Tình cá thể hóa

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Luyện tập

Bài tập 1: trang 101 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Hãy chỉ ra những phép tu từ được sử dụng để tạo ra tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 2: trang 101 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Trong ba đặc trưng (tính hình tượng, tính truyền cảm, tính cá thể hóa), đặc trưng nào là cơ bản của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 3: trang 101 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Hãy lựa chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để đưa vào chỗ trống trong các câu văn, câu thơ sau và giải thích lí do lựa chọn từ đó.

a) "Nhật kí trong tù"...........một tấm lòng nhớ nước

b)

Ta tha thiết tự do dân tộc

Không chỉ vì một dải đất riêng

Kẻ đã ....... trên mình ta thuốc độc

........ màu xanh cả trái đất nghiêng

  • Dòng 3: gieo, vãi, phun, rắc
  • Dòng 4: hủy, diệt, tiêu, triệt, giết

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập 4: trang 102 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Có nhiều bài thơ của các giả khác nhau viết vê mùa thu, nhưng mỗi bài thơ mang những nét riêng vê từ ngữ nhịp điệu và hình tượng, thể hiện tính cá thể trong ngôn ngữ. Hãy so sánh để thấy những nét riêng đó trong ba đoạn thơ.

a)

Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao

Cầu trúc lơ phơ gió hắt hiu

Nước biếc trông nư từng khói phủ

Song thưa để mặc bóng trăng vào

(Nguyễn Khuyến, Thu vịnh)

b)

Em không nghe mùa thu

Lá thu rơi xào xạc

Con nai vàng ngơ ngác

Đạp trên là vàng khô

(Lưu Trọng Lư, Tiếng thu)

c)

Mùa thu nay đã khác rồi

Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi

Gió thổi rừng tre phấp phới

Trời thu thay áo mới

Trong biếc tiếng nói cười thiết tha

(Nguyễn Đình Thi, Đất nước)

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Trình bày những nội dung chính trong bài: " phong cách ngôn ngữ nghệ thuật ". Bài học nằm trong chương trình ngữ văn 10 tập 2.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 10 bài: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật


  • 101 lượt xem