Sưu tầm thêm một số bài thơ của La Phông – ten trong đó có hình tượng chó sói

  • 1 Đánh giá

E.Hoạt động tìm tòi mở rộng

Sưu tầm thêm một số bài thơ của La Phông – ten trong đó có hình tượng chó sói

Bài làm:

Bài thơ khác của La Phông – ten trong đó có hình tượng chó sói:

CON SÓI GIẢ LÀM NGƯỜI CHĂN CHIÊN

Con Sói nghĩ: đàn chiên gần đó,

Không dùng mưu cũng khó mà xơi.

Thay hình đã có kế rồi:

Khoác ngoài bộ áo của người chăn chiên.

Đeo kèn nữa, tay liền mang gậy,

Trông bộ ngoài đã thấy như in.

Nó còn lại muốn đề tên:

"Guy-Ô chính tớ" ở trên nón mình.

Có như vậy gian tình mới vẹn,

Cải trang xong, gậy rén đến gần.

"Guy-Ô thiệt" chốn cỏ xanh,

Mệt mê đương ngủ cùng anh Cẩu nhà.

Cả kèn nữa, phần ba chiên nữa,

Đương giấc say ở giữa nơi này.

Sói để cho họ ngủ say,

Tính sao dẫn được cả bầy về hang.

Ngoài phục sức giả luôn tiếng nói

Nếu không thời sao gọi được chiên.

Nhưng Anh giọng chẳng được êm,

Cất lên động cả một miền rừng hoang

Nghe vang động thẩy choàng thức giấc,

Giữa cảnh này Sói thật lâm nguy.

Khoác ngoài bộ áo thế kia,

Tự vệ không được, chạy thì vướng chân.

Thường lòi đuôi những quân gian trá,

Dòng sói lang thì cứ sói lang.

Thế thì mới được yên thân...

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2