Thảo luận ở lớp: Hãy liệt kê và nêu nhận xét của em về hành động và ngôn ngữ của Sùng bà đối với Thị Kính?

 • 1 Đánh giá

Câu 5: trang 120 sgk Ngữ Văn 7 tập 2

Thảo luận ở lớp: Hãy liệt kê và nêu nhận xét của em về hành động và ngôn ngữ của Sùng bà đối với Thị Kính?

Bài làm:

Những hành động và ngôn ngữ của Sùng bà với Thị Kính

 • Hành động:
  • Dúi đầu Thị Kính xuống đất
  • Dúi tay Thị Kính ngã khuỵu xuống
  • Đuổi Thị Kính về nhà với ông Mãng
 • Ngôn ngữ:
  • Con mặt sứa gan lim
  • Bay là mèo mả gà đồng lẳng lơ
  • Câm đi!
  • Trên dâu dưới Bộc hẹn hò
  • Chém bổ băm vẩm xích mặt
  • Phi mặt gái trơ như mặt thớt
  • Ngựa bất kham, đồng nát, gái nỏ mồm
  • Liu điu, con nhà cua ốc
  • Đồ sát chồng

Nhận xét: Sùng bà đã sử dụng những từ ngữ cay nghiệt và hành động dứt khoát để sỉ nhục và buộc tội Thị Kính, không chỉ tội mưu sát chồng, mà còn cả tội lẳng lơ, trai gái, không đứng đắn. Người phụ nữ tội nghiệp ấy không được lên tiếng để buộc tội cho chính mình vì bị gạt phắt đi bởi lời khẳng định chắc chắn của Sùng bà.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021