Theo em mục địch của truyện cười là gì? Vì sao truyện cười lại làm cho mọi người thích thú

  • 1 Đánh giá

2. Theo em mục địch của truyện cười là gì? Vì sao truyện cười lại làm cho mọi người thích thú.

Bài làm:

Mục đich của truyện cười:

  • Mua vui giải trí: nhằm mục đích giải trí là chủ yếu
  • Phê phán: phê bình,lên án thói hư tật xấu của con người
  • Đả kích: vạch trần cái ác, cái xấu có tính bản chất của giai cấp thống trị (thời xưa)

=> truyện cười làm người khác thích thú bởi không chỉ đem lại tiếng cười giải trí thư giãn mà ở những câu truyện cười còn ẩn chứ bài học ý nghĩa trong cuộc sống

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021