Theo em, vì sao giọt sương lại làm cho Bọ Dừa quyết định về quê?

  • 1 Đánh giá

Trải nghiệm cùng văn bản

1. Theo em, vì sao giọt sương lại làm cho Bọ Dừa quyết định về quê?

2. Lời của cụ giáo Cóc có ý nghĩa gì?

Bài làm:

1. Vì khi giọt sương lạnh toát rơi bộp xuống cổ, ông sực nhớ quê nhà, bao nhiêu năm biền biệt đi xa, mải làm ăn, ông quên khuấy đi mất. Vì vậy giọt sương đã làm cho Bọ Dừa quyết định về quê.

2. Theo em, lời cụ giáo Cóc có ý nghĩa: vì một giọt sương đã khiến người ta thức trắng đêm, vì một kỉ niệm trong quá khứ ùa về khiến Bọ Dừa sực tỉnh, giật mình, suy nghĩ về những điều đã bỏ quên từ lâu đó chính là nỗi nhớ quê nhà.

  • 97 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 chân trời sáng tạo