Thường đứng trước danh từ chỉ người, danh từ chỉ đồ vật

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập.

1. Liệt kê các loại từ:

a. Thường đứng trước danh từ chỉ người, ví dụ: ông, vị, cô,...

b. Thường đứng trước danh từ chỉ đồ vật: cái, bức, tấm,....

Bài làm:

a. Từ thường đứng trước danh từ chỉ người: ông, cô, anh, chị, viên, lão, bác, bé…

b. Từ thường đứng trước danh từ chỉ đồ vật: chiếc, quyển, cái, tấm, bức...

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn 6 tập 1 VNEN