Tìm các phó từ đứng trước và đứng sau động từ theo mô hình sau:

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập.

1. Trò chơi: đóng vai các các nhân vật trong bài học.

2. Tìm các phó từ đứng trước và đứng sau động từ theo mô hình sau:

Phó từ đứng trước

Động từ, tính từ

Phó từ đứng sau

M: đã

Học

xong

Tốt

Bài làm:

Phó từ đứng trước

Động từ, tính từ

Phó từ đứng sau

M: đã

Học

xong

Phải

đi

Thật

Tốt

quá

cũng

lắm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021