Tìm lời dẫn trong đoạn trích và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp.

  • 1 Đánh giá

b) Tìm lời dẫn trong đoạn trích và cho biết đó là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp.

Bài làm:

b) Lời dẫn trong đoạn trích: “Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,/ Để con đi!”.

Đây là lời dẫn trực tiếp.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN văn 9 tập 1