Trắc nghiệm địa lí 10 bài 25: Thực hành phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 10 bài 25: Thực hành phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Dân cư thường tập trung đông đúc ở khu vực nào sau đây?

 • A. Đồng bằng phù sa màu mỡ.
 • B. Các nơi là địa hình núi cao.
 • C. Các bồn địa và cao nguyên.
 • D. Thượng nguồn các sông.

Câu 2: Nhận xét nào dưới đây là đúng ?

 • A. Đại bộ phận dân cư trú ở bán cầu Nam.
 • B. Đại bộ phận dân cư cư trú ở bán cầu Bắc.
 • C. Đại bộ phận dân cư cư trú từ 60o bắc trở lên.
 • D. Đại bộ phận dân cư cư trú từ 40o nam trở xuống.

Câu 3: Các khu vực nào sau đây cỏ dân số tập trung đông đúc vào loại hàng đầu thế giới?

 • A. Ắn Độ, Trung Quốc, Tây Âu.
 • B. Ắn Độ, Trung Quốc, Bắc Mĩ.
 • C. Trung Quốc, Tây Âu, Đông Nam Á.
 • D. Trung Quốc, Tây Âu, Tây Nam Á.

Câu 4: Khu vực dân cư phân bố trù mật nhất là

 • A. Tây Âu, Nam Á, Đông Nam Á và Nam Á.
 • B. Bắc Mĩ, Ô-xtrây-li-a, Bắc Phi ,Tây Nam Á.
 • C. Nam Mĩ, Bắc Á, Ô-xtrây-li-a, Nam Phi.
 • D. Các đảo phía bắc, ven xích đạo, Bắc Mĩ, Ô-xtrây-li-a.

Câu 5: Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở

 • A. Châu Mĩ
 • B. Châu Phi
 • C. Châu Đại Dương
 • D. Châu Á

Câu 6: Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số dưới 10 người/km2 ?

 • A. Tây Âu
 • B. Ô-xtrây-li-a
 • C. Đông Nam Á
 • D. Nam Á

Câu 7: Các khu vực nào sau đây có dân cư thưa thớt?

 • A. Bắc Phi, Tây ô-xtrây-li-a.
 • B. Tây Ô-xtrây-li-a, Bắc Mĩ.
 • C. Nam Mĩ, Nam Phi.
 • D. Nam Phi, Nam Âu.

Câu 8: yếu tố có tính quyết định đến việc phân cư trên thế giới không đều là sự khác nhau về

 • A. phát triển kinh tế - xã hội.
 • B. tâm lí, phong tục tập quán,
 • C. các điều kiện thiên nhiên.
 • D. lịch sử quần cư, chuyển cư.

Câu 9: Hoạt động sản xuất nào sau đây có dân cư tập trung đông đúc?

 • A. Trồng cây hoa màu.
 • B. Trồng cây lúa nước,
 • C. Khai thác khoáng sản.
 • D. Khai thác lâm sản.

Câu 10: Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số từ trên 200 người/km2 ?

 • A. In-đô-nê-xi-a
 • B. Phía Đông Trung Quốc.
 • C. Hoa Kì.
 • D. Liên Bang Nga.

Câu 11: Những nơi dân cư tập trung đông đúc thường là những nơi

 • A. Có đất đai màu mỡ,có mức độ tập trung công nghiệp cao.
 • B. Có địa hình cao, khí hậu mát mẻ, có đặc điểm đu lịch.
 • C. Có lượng mưa rất lớn, có rừng rậm phát triển.
 • D. Có mặt bằng lớn, có công nghiệp khai thác khoáng sản.

Câu 12: Khu vực nào sau đây dân cư thường tập trung đông đúc hơn ?

 • A. Khu vực trồng cây công nghiệp dài ngày.
 • B. Khu vực trồng lúa nước.
 • C. Khu vực trồng cây ăn quả.
 • D. Khu vực trồng rừng.

Câu 13: Tại sao vùng hoang mạc thường có dân cư thưa thớt.

 • A. Đất nghèo dinh dưỡng.
 • B. Không sản xuất được lúa gạo.
 • C. Nghèo khoáng sản.
 • D. Khí hậu khắc nghiệt, không có nước cho sinh hoạt và sản xuất.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 25: Thực hành phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021