Trắc nghiệm địa lí 12 bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Yếu tố khí hậu cũng ảnh hưởng đến tổ chức lãnh thổ công nghiệp vì :

 • A. Chi phối việc chọn lựa kĩ thuật và công nghệ.
 • B. Ảnh hưởng đến các nguồn nguyên liệu.
 • C. Thiên tai thường gây tổn thất cho sản xuất công nghiệp.
 • D. Chi phối quy mô và cơ cấu của các xí nghiệp công nghiệp.

Câu 2: Đâu là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung?

 • A. Thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn
 • B. Có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống
 • C. Thường gắn liền với một điểm dân cư và có vài xí nghiệp
 • D. Ranh giới mang tính quy ước, không gian lãnh thổ nhỏ

Câu 3: Các điểm công nghiệp đơn lẻ thường hình thành ở các tỉnh miền núi của?

 • A. Tây Bắc, Bắc Trung Bộ
 • B. Tây Bắc, Tây Nguyên
 • C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên
 • D. Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ

Câu 4: Ở nước ta, vùng có nhiều khu công nghiệp tập trung nhất là :

 • A. Đồng bằng sông Hồng.
 • B. Duyên hải miền Trung.
 • C. Đông Nam Bộ.
 • D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 5: Tỉnh Lâm Đồng nằm trong vùng công nghiệp :

 • A. Số 3.
 • B. Số 4.
 • C. Số 5.
 • D. Số 6.

Câu 6: Đây là đặc điểm của một khu công nghiệp tập trung.

 • A. Thường gắn liền với một đô thị vừa hoặc lớn.
 • B. Có phân định ranh giới rõ ràng, không có dân cư sinh sống.
 • C. Thường gắn liền với một điểm dân cư, có vài xí nghiệp.
 • D. Ranh giới mang tính quy ước, không gian lãnh thổ khá lớn.

Câu 7: Nơi nào dưới đây không phải là quan trọng đối với việc phân bố các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay?

 • A. Nơi có vị trí thuận lợi
 • B. Nơi có tài nguyên khoáng sản dồi dào
 • C. Nơi có kết cấu hạ tầng tốt
 • D. Nơi có nguồn lao động đông đảo với chất lượng ca

Câu 8: Trung tâm công nghiệp quan trọng nhất dọc theo Duyên hải miền Trung là

 • A. Vinh
 • B. Quy Nhơn
 • C. Đà Nẵng
 • D. Nha Trang

Câu 9: Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta gồm:

 • A. Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh
 • B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ
 • C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ
 • D. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Câu 10: Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là:

 • A. Trung tâm công nghiệp rất lớn
 • B. Trung tâm công nghiệp lớn
 • C. Trung tâm công nghiệp trung bình
 • D. Trung tâm công nghiệp nhỏ

Câu 11: Việt Trì là một trung tâm công nghiệp :

 • A. Có quy mô lớn, có ý nghĩa quốc gia.
 • B. Có quy mô rất nhỏ, chỉ có ý nghĩa địa phương.
 • C. Có quy mô trung bình có ý nghĩa vùng.
 • D. Không phải là một trung tâm công nghiệp, chỉ là một điểm công nghiệp.

Câu 12: Sự phân chia các trung tâm công nghiệp thành 3 nhóm là dựa vào :

 • A. Quy mô và chức năng của các trung tâm.
 • B. Sự phân bố các trung tâm trên phạm vi lãnh thổ.
 • C. Vai trò của các trung tâm trong phân công lao động theo lãnh thổ.
 • D. Hướng chuyên môn hoá và quy mô của các trung tâm.

Câu 13: Mục đích chính của tổ chức lãnh thổ công nghiệp là:

 • A. Tận dụng triệt để nguồn vốn đầu tư nước ngoài
 • B. Sử dụng hợp lí nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu quả cao về mặt Kinh tế - xã hội - môi trường
 • C. Sử dụng hợp lí và tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên
 • D. Khai thác lợi thế về vị trí địa lí của nước ta

Câu 14: Đặc điểm cơ bản của trung tâm công nghiệp là

 • A. Gắn liền với đô thị vừa và lớn
 • B. Hình thức tổ chức lãnh thô ở trình độ cao nhất
 • C. Không có dân cư sinh sống
 • D. Phân bố gần nguồn nguyên nhiên liệu

Câu 15: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào

 • A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp
 • B. Diện tích của trung tâm công nghiệp
 • C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp
 • D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 16: Chỉ ra đặc điểm nào sau đây không phải của điểm công nghiệp?

 • A. Chỉ bao gồm 1,2 xí nghiệp riêng lẻ, không có mối liên hệ về sản xuất
 • B. Phân bố gần nguồn nguyên, nhiên liệu
 • C. Đồng nhất với một điểm dân cư
 • D. Mới được hình thành ở nước ta từ thập niên 90 của thế kỉ XX cho đến nay

Câu 17: Trung tâm nào dưới đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta ?

 • A. Đà Nẵng
 • B. Thủ Dầu Một
 • C. Hải Phòng
 • D. Vũng Tàu

Câu 18: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình là dựa vào

 • A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp
 • B. Diện tích của trung tâm công nghiệp
 • C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp
 • D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 19: Ở Việt Nam, ngoài KCN tập trung còn có....?

 • A. Khu thương mại tự do và đặc khu kinh tế
 • B. Đặc khu kinh tế và khu công nghệ cao
 • C. Khu công nghệ cao và khu chế xuất
 • D. Khu chế xuất và đặc khu kinh tế

Câu 20: Hình thức trung tâm công nghiệp không thấy xuất hiện ở vùng:

 • A. Tây nguyên và Trung du miền núi phía Bắc
 • B. Tây Nguyên
 • C. Đồng bằng sông Cửu Long
 • D. Bắc Trung Bộ

Câu 21: Đây là tỉnh không nằm trong vùng công nghiệp số 3 theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp :

 • A. Hà Tĩnh.
 • B. Thừa Thiên - Huế.
 • C. Đà Nẵng.
 • D. Ninh Thuận.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp


Trắc nghiệm địa lí 12 bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (P2) Trắc nghiệm địa lí 12 bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (P3) Trắc nghiệm địa lí 12 bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (P2) Trắc nghiệm địa lí 12 bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (P1)
 • lượt xem