Trắc nghiệm địa lí 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Công nghiệp điện tử thuộc nhóm ngành:

 • A. Công nghiệp năng lượng.
 • B. Công nghiệp vật liệu.
 • C. Công nghiệp sản xuất công cụ lao động.
 • D. Công nghiệp chế biến và hàng tiêu dùng.

Câu 2: Nước ta cần phải chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp để

 • A. Tránh tình trạng phát triển phiến diện, một chiều
 • B. Hạn chế các rủi ro do thiên tai gây ra
 • C. Thích nghi với tình hình chung và hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới
 • D. Phát triển sản xuất trong nước

Câu 3: Phân hoá học là sản phẩm của ngành công nghiệp:

 • A. Năng lượng.
 • B. Vật liệu.
 • C. Sản xuất công cụ lao động.
 • D. Chế biến và hàng tiêu dùng.

Câu 4: Đây là một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay.

 • A. Hoá chất - phân bón - cao su.
 • B. Luyện kim.
 • C. Chế biến gỗ và lâm sản.
 • D. Sành - sứ - thuỷ tinh.

Câu 5: Khu vực hiện chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp của nước ta là:

 • A. Quốc doanh.
 • B. Tập thể.
 • C. Tư nhân và cá thể.
 • D. Có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 6: Ngành nào dưới đây không phải là ngàng công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay ?

 • A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
 • B. Công nghiệp cơ khí – điện tử
 • C. Công nghiệp vật liệu xây dựng
 • D. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản

Câu 7: Cơ cấu ngành công nghiệp ( theo ba nhóm) ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

 • A. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác
 • B. Tăng tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác
 • C. Tăng tỉ trọng công nghiệp khai thác và giảm tỉ trọng các nhóm ngành khác
 • D. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến và tăng tỉ trọng các nhóm ngành khác

Câu 8: Cơ cấu của ngành công nghiệp nước ta chuyển dịch không phải do:

 • A. Đướng lối phát triển công nghiệp của nước ta
 • B. Sự tác động của thị trường
 • C. Theo xu hướng chung của toàn thế giới
 • D. Tác động của các thiên tai trong thời giam gần đây

Câu 9: Đông Nam Bộ trở thành vùng dẫn đầu cả nước về hoạt động công nghiệp nhờ:

 • A. Có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước.
 • B. Giàu có nhất nước về nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • C. Khai thác một cách có hiệu quả các thế mạnh vốn có.
 • D. Có dân số đông, lao động dồi dào và có trình độ tay nghề cao.

Câu 10: Đây là trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất của Duyên hải miền Trung.

 • A. Thanh Hoá.
 • B. Vinh.
 • C. Đà Nẵng.
 • D. Nha Trang.

Câu 11: Đây là một trong những phương hướng nhằm hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta.

 • A. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm.
 • B. Tăng nhanh tỉ trọng các ngành công nghiệp nhóm A.
 • C. Cân đối tỉ trọng giữa nhóm A và nhóm B.
 • D. Xây dựng một cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.

Câu 12: ý nào dưới đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển công nghiệp hiện nay?

 • A. Nguồn nhiên liệu rất đa dạng
 • B. Nguồn lao động đông đảo, giá rẻ
 • C. Nguồn vốn đầu tư dồi dào
 • D. Thị trường tiêu thị lớn từ Lào và Campuchia

Câu 13: Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở

 • A. Số lượng các ngành trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp
 • B. Tỉ trọng giá trị sản xuất của công nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế
 • C. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp
 • D. Tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành ( nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp

Câu 14: Cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta hiện nay không có đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Tương đối đa dạng
 • B. Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm
 • C. Ôn định về tỉ trọng giữa các ngành

D. Đang có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm thích nghi với tình hình mới

Câu 15: Hướng chuyên môn hoá của tuyến công nghiệp Đáp Cầu - Bắc Giang là:

 • A. Vật liệu xây dựng và cơ khí.
 • B. Hoá chất và vật liệu xây dựng.
 • C. Cơ khí và luyện kim.
 • D. Dệt may, xi măng và hoá chất.

Câu 16: Cơ cấu công nghiệp đuợc chia thành 3 nhóm chính là

 • A. công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng
 • B. công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ
 • C. công nghiệp cấp, công nghiệp cấp hai, công nghiệp cấp ba
 • D. công nghiệp khai thác, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước

Câu 17: Một trong những đặc điểm quan trọng của cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta là

 • A. đang nổi lên một số ngành trọng điểm
 • B. đang ưu tiên cho các ngành công nghiệp tuyền thống
 • C. đang tập trung phát triển các ngành công nghiệp nặng đòi hỏi nguồn vốn lớn
 • D. đang chú ý phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động

câu 18: ý nào không phải là đặc điểm của ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay

 • A. Có thế mạnh lâu dài
 • B. Đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội
 • C. Có tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác
 • D. Có tính truyền thống , không đòi hỏi về trình độ và sự khóe léo

Câu 19: Một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay là

 • A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm
 • B. Công nghiệp luyện kim
 • C. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản
 • D. Công nghiệp sành sứ và thủy tinh

Câu 20: công nghiệp nước ta phát triển trậm, phân bố phân tán, rời rạc ở :

 • A. Đồng bằng sông Hồng
 • B. Đông Nam Bộ
 • C. Ven biển miền Trung
 • D. Vùng núi
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp


Trắc nghiệm địa lí 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (P2)
 • 41 lượt xem