Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chiến thắng nào của nghĩa quân Tây Sơn đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của quân xâm lược Xiêm vào năm 1785

 • A. Chiến thắng ở phủ Quy Nhơn.
 • B. Chiên thắng ở thành Gia Định.
 • C. Chiến thắng ở Rạch Gầm - Xoài Mút.
 • D. Tất cả các chiến thắng trên.

Câu 2: Kẻ thù của nghĩa quân Tây Sơn ở Đàng Trong là:

 • A. chúa Nguyễn.
 • B. chúa Trịnh.
 • C. họ Nguyễn và quân Xiêm.
 • D. họ Nguyễn và quân Thanh.

Câu 3: Khi quân Xiêm chuẩn bị tiến đánh thành Mỹ Tho và Gia Định, Nguyễn Huệ quyết định chọn khúc sông Mỹ Tho từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm:

 • A. căn cứ của nghĩa quân.
 • B. trận địa quyết chiến với giặc.
 • C. nơi tập kích nghĩa quân.
 • D. hệ thống phòng ngự đánh địch.

Câu 4: Công lao to lớn của quân Tây Sơn trong việc giành độc lập dân tộc là:

 • A. Đánh tan quân xâm lược ở mạn Nam.
 • B. Đánh tan quân xâm lược ở mạn Bắc.
 • C. Đánh tan quân xâm lược Xiêm và Mãn Thanh.
 • D. tiêu diệt họ Nguyễn ở Đàng Trong và họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

Câu 5: Phong trào Tây Sơn bắt đầu từ địa phương nào

 • A. Tây Sơn hạ đạo
 • B. Tây Sơn thượng đạo
 • C. Phủ Quy Nhơn
 • D. Gia Định

Câu 6: Từ năm 1776 đến năm 1783, quân Tây Sơn đã ghi được những chiến công vang đội nào? .

 • A. Liên tục mở các cuộc tấn công vào vùng đất Gia Định, giải phóng hầu hết Đàng Trong và tiêu diệt lực lượng cát cứ của chúa Nguyễn.
 • B. Liên tục mở các cuộc tấn công vào Đàng Trong, đánh chiếm Phú Yên
 • C. Liên tục mở các cuộc tấn công Đàng Trong và Đàng Ngoài.
 • D. Mang quân đánh chiếm toàn bộ phủ Quy Nhơn, chuẩn bị tấn công ra Đàng Ngoài

Câu 7: Giữa năm 1788, Nguyễn Huệ cho quân đánh vào Thăng Long, số phận của chúa Trịnh như thế nào?

 • A. Bỏ trốn sang Trung Quốc.
 • B. bị dân bắt nộp cho quân Tây Sơn.
 • C. chính quyền chúa Trịnh đứng trước nguy cơ bị sụp đổ.
 • D. cầu cứu quân Mãn Thanh.

Câu 8: Một trong những nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chồng quân Thanh là:

 • A. có sự chỉ huy tài tình của Nguyễn Nhạc.
 • B. có sự chỉ huy tài tình của Nguyễn Lữ.
 • C. có sự chỉ huy tài tình của Nguyễn Huệ.
 • D. có sự chỉ huy tài tình của Quang Trung

Câu 9: Từ một thủ lĩnh nông dân kiệt xuất, Quang Trung trở thành:

 • A. người lãnh đạo dân tộc.
 • B. vị anh hùng dân tộc vĩ đại.
 • C. lãnh đạo phong trào nông dân Tây Sơn.
 • D. một người chỉ huy tài ba.

Câu 10: Khi quận Tây Sơn giải phóng hậu hết đất Đàng Trong và tiêu diệt lực lượng cát cứ của chúa Nguyễn, ai là người còn sống sót dã chạy sang cầu cứu quân Xiêm?

 • A. Nguyễn Kim
 • B. Nguyễn Hoàng
 • C. Lê Chiêu Thống
 • D. Nguyễn Ánh

Câu 11: Năm 1777, chiến công hiển hách của quân Tây Sơn là:

 • A. quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn.
 • B. quân Tây Sơn bắt được Nguyễn Ánh chạy thoát.
 • C. chính quyền của họ Nguyễn ở Đàng Trong bị sụp đỗ.
 • D. câu A và C đúng.

Câu 12: Cách đánh của nghĩa quân Tây Sơn mà người chỉ huy tài tình là Nguyễn Huệ ở trận Rạch Gầm - Xoài Mút có điểm nào giống với cách đánh quân Nam Hán của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng năm 938

 • A. Dùng mưu nhử địch vào trận địa mai phục rồi đánh trả quyết liệt.
 • B. Lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều.
 • C. Đánh nhanh, thắng nhanh.
 • D. Đánh bất ngờ.

Câu 13: Một trong các đặc điểm của phong trào nông dân Tây Sơn là:

 • A. vừa chống nội phản, vừa chống ngoại xâm.
 • B. vừa giải phóng dân tộc, vừa thống nhất đất nước.
 • C. cuộc chiến tranh nông dân
 • D. Cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra trên quy mô cả nước

Câu 14: Cuộc kháng chiến diễn ra nhanh chóng, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng.

 • A. trận đánh quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút
 • B. cuộc tiến quân thần tốc của Quang Trung ra Bắc
 • C. cuộc kháng chiến chống quân Thanh
 • D. việc đánh bại chúa Nguyễn ở Đàng Trong

Câu 15: Ý nào không phải là nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ của phát triển nông dân Tây Sơn?

 • A. Chế độ phong kiến Đàng Ngoài cũng như Đàng Trong khủng hoảng sâu sắc
 • B. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ
 • C. Phong trào nông dân bị đàn áp
 • D. Đất nước được thống nhất nhưng chính quyền mới lại suy thoái

Câu 16: Kẻ “rước quân Thanh về giày xéo đất nước” là

 • A. Nguyễn Ánh
 • B. Lê Chiêu Thống
 • C. Tôn Sĩ Nghị
 • D. Nguyễn Hữu Chính

Câu 17: Phong trào Tây Sơn nổ ra vào năm nào?

 • A. Năm 1771
 • B. Năm 1775

 • C. Năm 1789
 • D. Năm 1791

Câu 18: Chiến thắng nào đã ghi dấu ấn sâu sắc nhất về sự đánh bại quân Mãn Thanh xâm lược?

 • A. Chiến thắng Hà Hồi.
 • B. Chiến thắng Ngọc Hồi.
 • C. Chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa.
 • D. Chiến thắng Thăng Long.

Câu 19: Trong những năm 1786 – 1788, với việc đánh đổ hai tập đoàn phong kiến Trịnh – Lê, đóng góp của phong trào Tây Sơn là gì?

 • A. Hoàn thành việc thống nhất đất nước
 • B. Xóa bỏ sự chia cắt Đàng Trong – Đàng Ngoài, bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước
 • C. Thiết lập vương triều Tây Sơn
 • D. Mở ra một giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc

Câu 20: Hãy đưa ra lựa chọn phương án phù hợp để hoàn thiện nội dung sau về phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước

Năm 1771, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn thượng đạo (thuộc An Khê, tính Gia Lai) do……lãnh đạo. Sau nhiều năm chiến đấu kiên cường, nghĩa quân đã………..phần đất từ Quảng Nam trở vào. Từ sau chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, về cơ bản quân Tây Sơn đã làm chủ được toàn bộ…………..Trong những năm 1786 – 1788, phong trào Tây Sơn lần lượt đánh đổ……………….làm chủ toàn bộ đất nước.

 • A. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ……làm chủ……..Gia Định……….tập đoàn Trịnh – Lê.
 • B. Nguyễn Nhạc………..làm chủ………..vùng đất Đàng Trong……tập đoàn Trịnh – Lê.
 • C. Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ……..làm chủ…..vùng đất Đàng Trong…..hai tập đoàn Trịnh – Lê
 • D. Nguyễn Huệ …….chiếm được………Đàng Trong……tập đoàn chúa Trịnh
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII (P2)
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 10