Trắc nghiệm lịch sử 8 bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 8 bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII - XIX . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

 • A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân.
 • B. Chưa đề ra được phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân,
 • C. Chưa thấy được bản chất của giai cấp tư sản.
 • D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu việc bóc lột, xây dựng xã hội mới.

Câu 2: Ba nhà tư tưởng tiến bộ nhất của chủ nghĩa xã hội không tưởng là:

 • A. Xanh xi-mông, Phu-ri-ê và Crôm-oen.
 • B. Phu-ri-ê, Mông-te-xki-ơ và Ô-oen.
 • C. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ru-xô.
 • D. Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê và Ô-oen.

Câu 3: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?

 • A. Niu-tơn
 • B. Lô-mô-nô-xốp
 • C. Puốc-kin-giơ
 • D. Đác-uyn

Câu 4: Phát minh của ai đã đập tan quan niệm về nguồn gốc thần thánh của sinh vật?

 • A. Hê-ghen
 • B. Lô-mô-nô-xốp
 • C. Đác-uyn
 • D. Niu-tơn

Câu 5: Tác dụng của văn học tiến bộ trong cuộc đấu tranh về quyền sống và hạnh phúc của nhân dân là gì?

 • A. Vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản, đấu tranh cho Tự do hạnh phúc và chính nghĩa.
 • B. Dùng văn học làm vũ khí chống bọn cầm quyền.
 • C. Ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do của nhân dân.
 • D. Cổ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân.

Câu 6: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời là gì?

 • A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
 • B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
 • C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
 • D. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.

Câu 7: Thành tựu quan trọng nhất trong nền nông nghiệp đầu thế kỉ XIX là gì?

 • A. Sử dụng phân hóa học, máy kéo, tăng hiệu quả làm đất và năng suất cây trồng.
 • B. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.
 • C. Áp dụng phương pháp canh tác mới.
 • D. Máy móc được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

Câu 8: Thành tựu cơ bản nhất trong nền công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

 • A. Kỹ thuật luyện kim được cải tiến.
 • B. Nhiều máy chế tạo công cụ ra đời.
 • C. Máy hơi nước được sử dụng rộng rãi.
 • D. Phát triển nghề khai thác mở.

Câu 9: Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

 • A. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: Đại bác, thủy lôi,…
 • B. Chế tạo được đại bác bắn nhanh và xa.
 • C. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn.
 • D. Khí cầu dùng để giám sát trận địa đối phương.

Câu 10: Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì?

 • A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.
 • B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.
 • C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.
 • D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lý của thần học.

Câu 11: Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

 • A. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: đại bác, chiến hạm, thủy lôi...
 • B. Chế tạo được súng trường bắn nhanh và xa.
 • C. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn.
 • D. Khí cầu dùng để trinh sát trận địa đối phương.

Câu 12: Để chiến thắng hoàn toàn chế độ phong kiến, giai cấp tư sản cần phải làm gì?

 • A. Xóa bỏ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến.
 • B. Tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp.
 • C. Tiến hành cách mạng cải tiến kĩ thuật sản xuất.
 • D. Tăng năng suất lao động, thu lợi nhuận cao.

Câu 13: Sắt là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy móc nên thế kỷ XIX được gọi là

 • A. Thế kỉ của máy móc
 • B. Thế kỉ động cơ hơi nước
 • C. Thế kỷ của sắt
 • D. A, B, C đúng

Câu 14: Máy điện tín được phát minh ở

 • A. Nga và Mỹ
 • B. Anh, Đức
 • C. Anh, Mĩ
 • D. Nga, Pháp

Câu 15: Đầu máy xe lửa hơi nước ở Anh được phát minh năm nào?

 • A. 1902
 • B. 1802
 • C. 1702
 • D. 1690

Câu 16: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở:

 • A. Anh
 • B. Mĩ
 • C. Đức
 • D. Pháp
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX


 • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021