Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Năm 1949 đã diễn ra một sự kiện quan trọng ở Liên Xô. Đó là:

 • A. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế được hoàn thành
 • B. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử
 • C. Cả hai câu a và b đều đúng
 • D. Cả hai câu a và b đều sai

Câu 2: Năm 1957 đã diễn ra một sự kiện quan trọng ở Liên Xô?

 • A. Kế hoạch 5 năm lần thư sáu (1956 – 1960) được hoàn thành trước thời hạn
 • B. Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, đứng hàng thứ hai (sau Mĩ)
 • C. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất
 • D. Cả ba câu a, b, c đều đúng

Câu 3: Tại sao Liên Xô là chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng và hóa bình thế giới?

 • A. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng so với Mĩ
 • B. Chính phủ Liên Xô có nhiều chính sách đối ngoại hòa bình và tích cực.
 • C. Tới nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế giới (chỉ sau Mĩ)
 • D. Liên Xô là nước dẫn đầu thế giới về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ.

Câu 4: Chiến tranh đã làm nền kinh tế Liên Xô phát triển chậm lại bao nhiêu năm?

 • A. 5 năm
 • B. 7 năm
 • C. 10 năm
 • D. 20 năm

Câu 5: Thành tựu đánh dấu nền khoa học – kĩ thuật Liên Xô có bước phát triển vượt bậc trong thời kì 1945 – 1950 là:

 • A. đưa con người bay vào vũ trụ.
 • B. đưa con người lên mặt trăng.
 • C. chế tạo tàu ngâm nguyên tử.
 • D. chế tạo thành công bom nguyên tử.

Câu 6: Trong công cuộc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội phương hướng chính của Liên Xô là ưu tiên phát triển ngành kinh tế nào?

 • A. Công nghiệp nặng.
 • B. Công nghiệp nhẹ
 • C. Nông nghiệp.
 • D. Dịch vụ.

Câu 7: Từ năm 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại những thế nào?

 • A. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
 • B. Chỉ quan hệ với các nước lớn.
 • C. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
 • D. Chỉ quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa.

Câu 8: Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va mang tính chất:

 • A. Một tổ chức kinh tế của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
 • B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
 • C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.
 • D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

Câu 9: Tổn thất nào của Liên Xô là nặng nề nhất do hậu quả của chiến tranh?

 • A. Hơn 32.000 xí nghiệp bị tàn phá.
 • B. Hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy.
 • C. Hơn 1710 thành phố bị đổ nát.
 • D. Hơn 27 triệu người chết.

Câu 10: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào các nước Đông Âu nhằm mục đích:

 • A. Xâm lược, chiếm đóng các nước Đông Âu.
 • B. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, thành lập chế độ dân chủ nhân dân.
 • C. Tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông Âu nổi dậy đấu tranh giành chính quyền, thành lập chế độ tư bản.
 • D. B và C đều đúng.

Câu 11: Khó khăn nào là lâu dài đối với cách mạnh xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

 • A. Tàn dư lạc hậu của chế độ cũ.
 • B. Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ hai.
 • C. Cơ sở vật chất kĩ thuật lạc hậu so với các nước Tây Âu.
 • D. Sự bao vây của các nước đế quốc và sự phá hoại của các lực lượng phản động quốc tế.

Câu 12: Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu là:

 • A. Thành quả của cách mạng dân chủ nhân dân (1946 -1949) và nhiệt tình của nhân dân.
 • B. Sự hoạt động và hợp tác của Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV).
 • C. Sự giúp đỡ của Liên Xô.
 • D. Sự hợp tác giữa các nước Đông Âu.

Câu 13: Những năm 1946 – 1950, Liên Xô bước vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế với việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ mấy?

 • A. Lần thứ tư
 • B. Lần thứ năm
 • C. Lần thứ sáu
 • D. Lần thứ bảy

Câu 14: Kết quả mà nhân dân Liên Xô đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư (1946 – 1950) là gì?

 • A. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành đúng thời hạn.
 • B. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành vượt mức thời hạn 9 tháng.
 • C. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư hoàn thành chậm hơn so với kế hoạch.
 • D. Kế hoạch 5 năm lần thứ tư thất bại.

Câu 15: Các nước Đông Âu hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng thời gian nào?

 • A. Từ 1945 đến 1946.
 • B. Từ 1946 đến 1947.
 • C. Từ 1947 đến 1948.
 • D. Từ 1945 đến 1949.

Câu 16: Cột mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới là:

 • A. các nước dân chủ Đông Âu được thành lập.
 • B. khối SEV được thành lập.
 • C. tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va được thành lập.
 • D. Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế.

Câu 17: Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước?

 • A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.
 • B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
 • C. Tính ưu việt của CNXH và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng.
 • D. Lãnh thổ lớn và tài nguyên phong phú.

Câu 18: Liên Xô phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ năm nào?

 • A. 1959
 • B.1957.
 • C.1960
 • D. 1961.

Câu 19: Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là ai?

 • A. Người đầu tiên bay lên Sao Hỏa.
 • B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.
 • C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.
 • D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Câu 20: Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất:

 • A. Một tổ chức kinh tế của các nước XHCN ở châu Âu
 • B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.
 • C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước XHCN ở châu Âu.
 • D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước XHCN ở châu Âu.

Câu 21: Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nào?

 • A. Là những nước tư bản phát triển.
 • B. Là những nước tư bản kém phát triển.
 • C. Là những nước phong kiến.
 • D. a và b đúng.

Câu 22: Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là "Đất nước của triệu người khất thực" trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Cộng hòa Dân chủ Đức
 • B. Tiệp Khắc
 • C. Ru-ma-ni
 • D. Hung-ga-ri

Câu 23: Đến thập niên 70 của thế kỉ XX, nước nào ở Đông Âu được xếp vào hàng các nước công nghiệp trên thế giới?

 • A. An – ba – ni
 • B. Bun – ga – ri
 • C. Tiệp khắc
 • D. Ru – ma - ni

Câu 24: Nguyên nhân chính của sự ra đời liên minh phòng thủ Vác-Sa- va (14/5/1955) là gì?

 • A. Để tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu.
 • B. Để tăng cường sức mạnh của các nước XHCN.
 • C. Để đối phó với việc vũ trang lại Tây Đức của các nước thành viên khối NATO.
 • D. Để đảm bảo hòa bình và an ninh ở châu Âu.

Câu 25: Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV?

 • A. Thực hiện quan hệ hợp tác, quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa.
 • B. Phối hợp giữa các nước thành viên kéo dài sự phát triển kinh tế.
 • C. Ít giúp nhau ứng dụng kinh tế khoa học trong sản xuất.
 • D. "Khép kín cửa" không hòa nhập với nền kinh tế thế giới.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX


 • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021