Trắc nghiệm vật lí 8 bài 4: Biểu diễn lực

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 4 vật lí 8: Biểu diễn lực Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật đó sẽ như thế nào?

 • A. Vận tốc không thay đổi
 • B. Vận tốc tăng dần
 • C. Vận tốc giảm dần
 • D. Có thể tăng dần và cũng có thể giảm dần.

Câu 2: Sử dụng cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: ..... là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc của chuyển động.

 • A. Vectơ
 • B. Thay đổi
 • C. Vận tốc
 • D. Lực

Câu 3: Câu nào mô tả đầy đủ các yếu tố trọng lực của vật?

 • A. Điểm đặt trên vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới, độ lớn 20N.
 • B. Điểm đặt trên vật, hướng thẳng đứng, độ lớn 20N.
 • C. Điểm đặt trên vật, phương từ trên xuống dưới, độ lớn 20N.
 • D. Điểm đặt trên vật, chiều thẳng đứng, độ lớn 20N.

Câu 4: Trên hình vẽ là lực tác dụng lên ba vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo thứ tự giảm dần của lực sau đây, sắp xếp nào là đúng?

 • A. F3 > F2 > F1
 • B. F2 > F3 > F1
 • C. F1 > F2 > F3
 • D. Một cách sắp xếp khác

Câu 5: Kết luận nào sau đây không đúng?

 • A. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.
 • B. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi chuyển động.
 • C. Lực là nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc.
 • D. Một vật bị biến dạng là do lực tác dụng vào nó.

Câu 6: Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật vừa bị biến dạng vừa bị biến đổi chuyển động?

 • A. Gió thổi cành lá đung đưa.
 • B. Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennis bị bật ngược trở lại.
 • C. Một vật đang rơi từ trên cao xuống.
 • D. Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần.

Câu 7: Trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào do tác dụng của trọng lực?

 • A. Xe đi trên đường.
 • B. Thác nước đổ từ trên cao xuống.
 • C. Mũi tên bắn ra từ cánh cung.
 • D. Quả bóng bị nảy bật lên khi chạm đất.

Câu 8: Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

 • A. Phương, chiều
 • B. Điểm đặt, phương, chiều.
 • C. Điểm đặt, phương, độ lớn.
 • D. Điểm đặt, phương, chiều, độ lớn.

Câu 9: Một vật đang chuyển động thẳng với vận tốc v. Muốn vật chuyển động theo phương cũ và chuyển động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực như thế nào vào vật? Hãy chọn câu trả lời đúng?

 • A. Cùng phương cùng chiều với vận tốc.
 • B. Cùng phương ngược chiều với vận tốc.
 • C. Có phương vuông góc với vận tốc.
 • D. Có phương bất kì so với vận tốc.

Câu 10: Vật 1 và 2 đang chuyển động với các vận tốc v1 và v2 thì chịu các lực tác dụng như hình vẽ:

Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng?

 • A. Vật 1 tăng vận tốc, vật 2 giảm vận tốc.
 • B. Vật 1 tăng vận tốc, vật 2 tăng vận tốc.
 • C. Vật 1 giảm vận tốc, vật 2 tăng vận tốc.
 • D. Vật 1 giảm vận tốc, vật 2 giảm vận tốc.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4 vật lí 8: Biểu diễn lực


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021