Trắc nghiệm vật lí 9 chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (P3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật lí 9 chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (P3). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

 • A. quả bóng bị Trái Đất hút.
 • B. quả bóng đã thực hiện công.
 • C. thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng.
 • D. một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng do ma sát với mặt đất và không khí.

Câu 2: Một ô tô đang chạy thì đột ngột tắt máy, xe chạy thêm một đoạn rồi mới dừng hẳn là do

 • A. thế năng xe luôn giảm dần
 • B. động năng xe luôn giảm dần
 • C. động năng xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát.
 • D. động năng xe đã chuyển hóa thành thế năng.

Câu 3: Có mấy dạng năng lượng?

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

Câu 4: Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:

 • A. Nhiệt năng
 • B. Hóa năng
 • C. Quang năng
 • D. Năng lượng hạt nhân

Câu 5: Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?

 • A. Vì một đơn vị điện năng lớn hơn một đơn vị cơ năng.
 • B. Vì một phần cơ năng đã biến thành dạng năng lượng khác ngoài điện năng.
 • C. Vì một phần cơ năng đã tự biến mất.
 • D. Vì chất lượng điện năng cao hơn chất lượng cơ năng.

Câu 6: Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng và ngược lại, điều gì luôn xảy ra với cơ năng?

 • A. Luôn được bảo toàn
 • B. Luôn tăng thêm
 • C. Luôn bị hao hụt
 • D. Khi thì tăng, khi thì giảm

Câu 7: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là:

 • A. năng lượng hạt nhân – cơ năng – điện năng.
 • B. năng lượng hạt nhân – cơ năng – nhiệt năng – điện năng.
 • C. năng lượng hạt nhân – thế năng – điện năng.
 • D. năng lượng hạt nhân – nhiệt năng – cơ năng – điện năng.

Câu 8: Một búa máy nặng 20kg rơi từ độ cao 1,5m xuống đóng vào một chiếc cọc. Nhiệt lượng mà búa đã truyền cho các vật là:

 • A. Q = 200J
 • B. Q = 215J
 • C. Q = 150J
 • D. Q = 300J

Câu 9: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:

 • A. năng lượng gió – cơ năng – điện năng.
 • B. năng lượng gió – nhiệt năng – cơ năng – điện năng.
 • C. năng lượng gió – hóa năng - cơ năng – điện năng.
 • D. năng lượng gió – quang năng – điện năng.

Câu 10: Ánh sáng Mặt Trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,4 kW. Hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%. Hãy tính xem cần phải làm các tấm pin Mặt Trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 20 bóng đèn 100W và 10 quạt điện 75W.

 • A. 0,196 m
 • B. 19,6 m
 • C. 29,6 m
 • D. 9,6 m

Câu 11: Năng lượng trong máy điện gió được biến đổi như thế nào?

 • A. Nhiệt năng của gió thực hiện công làm quay tuabin của động cơ, chuyển hóa thành điện năng.
 • B. Cả 3 phương án đều sai.
 • C. Năng lượng của gió chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.
 • D. Động năng của gió thực hiện công làm quay cánh quạt của động cơ, chuyển hóa thành điện năng.

Câu 12: Trong nồi nước sôi đang bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào?

 • A. Động năng thành thế năng.
 • B. Nhiệt năng thành cơ năng.
 • C. Nhiệt năng thành hóa năng.
 • D. Hóa năng thành cơ năng

Câu 13: Một vật được thả từ điểm A trên phần bên trái của mặt cong, vật trượt tới điểm cao nhất trên phần bên phải (gọi là điểm B). Biết rằng 10% cơ năng ban đầu của vật chuyển hóa thành nhiệt năng trong quá trình vật trượt từ A đến B. Tỉ lệ phần trăm giữa thế năng của vật tại B và thế năng của vật tại A là bao nhiêu?

 • A. 100%
 • B. 20%
 • C. 10%
 • D. 90%

Câu 14: Khi dòng điện đi qua bếp điện thì

 • A. tổng nhiệt năng tỏa ra trên điện trở bằng năng lượng do nguồn điện cung cấp
 • B. tổng nhiệt năng và quang năng tỏa ra trên điện trở bằng tổng năng lượng do nguồn điện cung cấp
 • C. tổng nhiệt năng, quang năng tỏa ra trên điện trở và nhiệt năng tỏa ra trên dây dẫn từ ổ cắm đến bếp điện bằng năng lượng do nguồn điện cung cấp.
 • D. tổng quang năng phát ra trên điện trở bằng năng lượng do nguồn điện cung cấp.

Câu 15: Dụng cụ nào sau đây có biến đổi điện năng thành cơ năng?

 • A. máy sấy tóc
 • B. đinamo xe đạp
 • C. máy hơi nước
 • D. động cơ 4 kì

Câu 16: Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào dưới đây?

 • A. Cơ năng thành điện năng
 • B. Điện năng thành hóa năng
 • C. Nhiệt năng thành điện năng
 • D. Điện năng thành cơ năng

Câu 17: Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hóa

 • A. cơ năng thành điện năng.
 • B. điện năng thành hóa năng.
 • C. nhiệt năng thành điện năng.
 • D. điện năng thành cơ năng.

Câu 18: Dụng cụ điện nào khi hoạt động, điện năng chỉ biến đổi thành nhiệt năng?

 • A. máy khoan bê tông
 • B. quạt điện
 • C. máy cưa điện
 • D. bàn là

Câu 19: Một ô tô đang chạy thì tắt máy đột ngột, xe chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn. Định luật bảo toàn năng lượng trong trường hợp này có đúng không?

 • A. Đúng, vì thế năng của xe luôn không đổi.
 • B. Đúng, vì động năng của xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát.
 • C. Không đúng, vì động năng của xe giảm dần.
 • D. Không đúng, vì khi tắt máy động năng của xe đã chuyển hóa thành thế năng.

Câu 20: Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng chủ yếu biến đổi thành dạng năng lượng nào dưới đây?

 • A. năng lượng ánh sáng
 • B. nhiệt năng
 • C. hóa năng
 • D. cơ năng

Câu 21: Một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng có những dạng năng lượng nào?

 • A. nhiệt năng, động năng và thế năng
 • B. chỉ có động năng và thế năng
 • C. chỉ có nhiệt năng và động năng
 • D. chỉ có động năng

Câu 22: Nói hiệu suất động cơ điện là 97%. Điều này có nghĩa là 97% điện năng đã sử dụng được chuyển hóa thành

 • A. cơ năng.
 • B. nhiệt năng.
 • C. cơ năng và nhiệt năng.
 • D. cơ năng và năng lượng khác

Câu 23: Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của điện gió?

 • A. Không gây ô nhiễm môi trường.
 • B. Không tốn nhiên liệu.
 • C. Thiết bị gọn nhẹ.
 • D. Có công suất rất lớn

Câu 24: Hiệu suất pin mặt trời là 10%. Điều này có nghĩa: Nếu pin nhận được

 • A. điện năng là 100J thì sẽ tạo ra quang năng là 10J.
 • B. năng lượng mặt trời là 100J thì sẽ tạo ra điện năng là 10J.
 • C. điện năng là 10J thì sẽ tạo ra quang năng là 100J.
 • D. năng lượng mặt trời là 10J thì sẽ tạo ra điện năng là 100J.

Câu 25: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là:

 • A. Năng lượng hạt nhân – Cơ năng – Điện năng.
 • B. Năng lượng hạt nhân – Cơ năng – Nhiệt năng – Điện năng.
 • C. Năng lượng hạt nhân – Thế năng – Điện năng.
 • D. Năng lượng hạt nhân – Nhiệt năng - Cơ năng – Điện năng
Xem đáp án
 • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021