Trắc nghiệm vật lý 9 bài 62: Điện gió Điện mặt trời Điện hạt nhân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 62: Điện gió Điện mặt trời Điện hạt nhân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

 • A. Cơ năng
 • B. Nhiệt năng
 • C. Hóa năng
 • D. Quang năng

Câu 2: Điểm nào sau đây không phải là ưu điểm của điện gió?

 • A. Không gây ô nhiễm môi trường.
 • B. Không tốn nhiên liệu.
 • C. Thiết bị gọn nhẹ.
 • D. Có công suất rất lớn.

Câu 3: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân là:

 • A. năng lượng hạt nhân – cơ năng – điện năng.
 • B. năng lượng hạt nhân – cơ năng – nhiệt năng – điện năng.
 • C. năng lượng hạt nhân – thế năng – điện năng.
 • D. năng lượng hạt nhân – nhiệt năng – cơ năng – điện năng.

Câu 4: Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện gió là:

 • A. năng lượng gió – cơ năng – điện năng.
 • B. năng lượng gió – nhiệt năng – cơ năng – điện năng.
 • C. năng lượng gió – hóa năng - cơ năng – điện năng.
 • D. năng lượng gió – quang năng – điện năng.

Câu 5: Nguồn phát điện gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất là:

 • A. nhà máy phát điện gió
 • B. pin mặt trời
 • C. nhà máy thủy điện
 • D. nhà máy nhiệt điện

Câu 6: Trong các nhà máy phát điện, nhà máy phát điện nào có công suất phát điện không ổn định nhất?

 • A. Nhà máy nhiệt điện đốt than
 • B. Nhà máy điện gió
 • C. Nhà máy điện nguyên tử
 • D. Nhà máy thủy điện

Câu 7: Trong pin mặt trời có sự chuyển hóa:

 • A. Quang năng thành điện năng.
 • B. Nhiệt năng thành điện năng.
 • C. Quang năng thành nhiệt năng.
 • D. Nhiệt năng thành cơ năng.

Câu 8: Dòng điện do pin Mặt Trời cung cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp?

 • A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió.
 • B. Dòng điện do pin Mặt Trời cung cấp là dòng một chiều, còn do máy phát điện gió cung cấp là dòng xoay chiều.
 • C. Pin Mặt Trời do dòng điện liên tục, còn mát phát điện gió cho dòng điện đứt quãng.
 • D. Dòng điện do pin Mặt Trời cung cấp là dòng xoay chiều, còn do máy phát điện gió cung cấp là dòng một chiều biến đổi.

Câu 9: Ánh sáng Mặt Trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,4 kW. Hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%. Hãy tính xem cần phải làm các tấm pin Mặt Trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 20 bóng đèn 100W và 10 quạt điện 75W.

 • A. 0,196 .
 • B. 19,6 .
 • C. 29,6 .
 • D. 9,6 .

Câu 10: Những ngày trời năng không có mây, bề mặt có diện tích 1m2 của tấm pin Mặt Trời để ngoài nắng nhận được một năng lượng Mặt Trời 1400J trong 1s. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin Mặt Trời có diện tích tối thiểu là bao nhiêu để có đủ điện thắp sáng hai bóng đèn có công suất 100W, một tivi có công suất 175W. Biết rằng hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%.

 • A. 2,68 .
 • B. 26,8 .
 • C. 1,12 .
 • D. 11,2 .

Câu 11: Một tấm pin mặt trời có diện tích 1m2 để ngoài nắng, nhận được một công suất 0,62kW từ ánh sáng mặt trời mang đến. Hiệu suất của pin mặt trời là 10%. Hỏi phải làm các tấm pin mặt trời có tổng diện tích là bao nhiêu để cung cấp điện cho 4 phòng học sử dụng bóng đèn 40W và bốn quạt điện 75W?

 • A. 8m2.
 • B. 9m2.
 • C. 11m2
 • D. 10m2

Câu 12: Để tiết kiệm điện năng chúng ta phải:

 • A. Lựa chọn các thiết bị điện sao cho sử dụng hết công suất của chúng, chọn đúng tiết diện của từng loại dây đẫn.
 • B. Cả 3 phương án còn lại đều đúng.
 • C. Giảm thời gian tiều thụ điện năng vô ích, sử dụng điên hạn chế trong giờ cao điểm.

 • D. Phát hiện và xử lý nhanh các sự cố rò rỉ điện.

Câu 13: Nhà máy điện kiểu nào sau đây không bị ảnh hưởng bởi thời tiết?

 • A. Nhà máy điện mặt trời.
 • B. Nhà máy điện hạt nhân.
 • C. Nhà máy thủy điện.
 • D. Nhà máy điện gió.

Câu 14: Máy phát điện gió và pin mặt trời là thiết bị

 • A. Cả 3 phương án còn lại đều đúng.
 • B. Có công suất nhỏ.
 • C. Có thể cung cấp điện cho những vùng núi, hải đảo.
 • D. Có kích thước gọn nhẹ.

Câu 15: Nhà máy thủy điện nào dưới đây có công suất phát điện lớn nhất?

 • A. Nhà máy thủy điện Đa Nhim, tỉnh Lâm Đồng.
 • B. Nhà máy thủy điện Yali, tỉnh Newton.
 • C. Nhà máy thủy điện Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
 • D. Nhà máy thủy điện Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Câu 16: Ánh sáng Mặt Trời mang đến cho mỗi mét vuông trên mặt đất một công suất 0,8kW. Hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%. Cần phải làm các tấm pin Mặt Trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp một công suất điện là 275W?

 • A. 3,4375.
 • B.3,4375.
 • C. 3,4375.
 • D. 3,4375.

Câu 17: Trong nhà máy điện hạt nhân, năng lượng nào đã được chuyển hóa thành điện năng?

 • A. Năng lượng của than.
 • B. Năng lượng của nước ở trên cao.
 • C. Năng lượng hạt nhân.
 • D. Năng lượng của gió.

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cấu tạo và sự biến đổi năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện?

 • A. Nhà máy nhiệt điện biến năng lượng của nhiên liệu bị đốt cháy thành điện năng.
 • B. Hai nhà máy đều có hai bộ phận chính là tua bin và máy phát điện.
 • C. Nhà máy điện hạt nhân biến năng lượng hạt nhân thành điện năng.
 • D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.

Câu 19: So với việc sử dụng trực tiếp các dạng năng lượng khác thì việc sử dụng điện năng có những ưu điểm gì nổi bật?

 • A. Có thể dễ dàng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.
 • B. Không cần kho chứa và có hiệu suất cao.
 • C. Không gây ô nhiễm môi trường.
 • D. Có đầy đủ các ưu điểm A, B, C.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 62 vật lí 9: Điện gió Điện mặt trời Điện hạt nhân


 • 18 lượt xem