Trắc nghiệm vật lý 9 bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các nguồn phát ánh sáng trắng là:

 • A. mặt trời, đèn pha ô tô
 • B. nguồn phát tia laze
 • C. đèn LED
 • D. đèn ống dùng trong trang trí

Câu 2: Chọn phát biểu đúng

 • A. Có thể tạo ánh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu vàng.
 • B. Bút laze khi hoạt động thì phát ra ánh sáng xanh.
 • C. Ánh sáng do đèn pha ô tô phát ra là ánh sáng vàng.
 • D. Bất kỳ nguồn sáng nào cũng phát ra ánh sáng trắng.

Câu 3: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, chùm tia ló có màu:

 • A. đỏ
 • B. vàng
 • C. tím
 • D. trắng

Câu 4: Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh, ở phía sau tấm lọc:

 • A. ta thu được ánh sáng màu đỏ.
 • B. ta thu được ánh sáng màu xanh.
 • C. tối (không có ánh sáng truyền qua).
 • D. ta thu được ánh sáng trắng.

Câu 5: Tấm lọc màu có công dụng

 • A. chọn màu ánh sáng truyền qua trùng với màu tấm lọc.
 • B. trộn màu ánh sáng truyền qua.
 • C. giữ nguyên màu ánh sáng truyền qua.
 • D. ánh sáng truyền qua chuyển sang màu sáng hơn.

Câu 6: Chiếu lần lượt một chùm ánh sáng trắng và một chùm ánh sáng màu xanh qua một tấm lọc màu xanh. Các chùm ánh sáng đi qua tấm lọc có màu:

 • A. trắng
 • B. đỏ
 • C. xanh
 • D. vàng

Câu 7: Dùng một bể nước nhỏ có các thành bên trong suốt đựng nước có pha mực đỏ, sau đó dùng đèn pin chiếu một chùm ánh sáng xuyên qua hai thành đối diện của bể nước thì ánh sáng xuyên qua bể nước có màu:

 • A. trắng
 • B. đỏ
 • C. vàng
 • D. xanh

Câu 8: Chỉ ra câu sai. Có thể thu được ánh sáng đỏ nếu:

 • A. Thắp sáng một đèn LED đỏ.
 • B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ.
 • C. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.
 • D. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu tím.

Câu 9: Trong các nguồn sau đây, nguồn nào không phát ra ánh sáng trắng?

 • A. Bóng đèn pin đang sáng.
 • B. Bóng đèn ống thông dụng.
 • C. Một đèn LED.
 • D. Một ngôi sao.

Câu 10: Nguồn sáng nào dưới đây phát ra ánh sáng màu?

 • A. Đèn LED
 • B. Đèn ống thông thường
 • C. Đèn pin
 • D. Ngọn nến

Câu 11: Khi chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc đỏ, ở phía sau tấm lọc ta được ánh sáng màu đỏ. Câu giải thích nào sau đây là đúng?

 • A. Vì tấm lọc màu đỏ có thể cho ánh sáng tất cả các màu truyền qua, trừ màu đỏ.
 • B. Vì tấm lọc màu đỏ phát ra ánh sáng màu đỏ phía sau.
 • C. Vì trong ánh sáng trắng có 2 màu đỏ và xanh, màu xanh bị tấm lọc giữ lại, chỉ có ánh sáng màu đỏ truyền được qua.
 • D. Vì ánh sáng trắng có chứa ánh sáng của vô số các màu sắc khác nhau, trong đó có ánh sáng đỏ. Tấm kính lọc màu đỏ chỉ cho ánh sáng màu đỏ đi qua và hấp thụ hoàn toàn ánh sáng của các màu còn lại.

Câu 12: Nguồn phát ra ánh sáng màu là:

 • A. Cả 3 phương án đều đúng.
 • B. Đèn ống dùng trong quảng cáo.
 • C. Bút Laze.
 • D. Đèn LED.

Câu 13: Sau tấm kính lọc màu đỏ ta thu được ánh sáng màu đỏ. Hỏi chùm sáng chiếu vào tấm lọc là chùm sáng gì?

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau.

 • A. Chùm ánh sáng trắng.
 • B. Chùm ánh sáng đỏ.
 • C. Chùm ánh sáng phát ra từ bóng đèn dây tóc.
 • D. Cả ba loại ánh sáng kể ra đều được.

Câu 14: Trong 3 nguồn sáng: bút la de, Mặt Trời, đèn dây tóc nóng sáng thì nguồn nào phát ánh sáng trắng?

 • A. Bút la de, Mặt Trời.
 • B. Chỉ đèn dây tóc nóng sáng.
 • C. Mặt Trời, đèn dây tóc nóng sáng.
 • D. Chỉ Mặt Trời.

Câu 15: Chon câu phát biểu đúng?

 • A. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu, ta sẽ được ánh sáng có màu của tấm lọc.
 • B. Cả 3 phương án đều đúng.
 • C. Chiếu ánh sáng trắng qua tấm lọc màu, ta sẽ được ánh sáng có màu trắng hơn.
 • D. Chiếu ánh sáng trắng qua bất kì tấm lọc màu nào, ta cũng được ánh sáng có màu đỏ.

Câu 16: Tấm lọc màu có thể là:

 • A. Màng mỏng.
 • B. Chất lỏng.
 • C. Cả 3 phương án đều đúng.
 • D. Vật rắn.

Câu 17: Nguồn sáng nào sau đây phát ra ánh sáng trắng?

 • A. Đèn dây tóc, đèn pin, ngọn lửa.
 • B. Cả 3 phương án đều đúng.
 • C. Mặt trời, các đèn có dây tóc nóng sáng.
 • D. Đèn huỳnh quang, ngọn lửa.

Câu 18: Khi chiếu chùm ánh sáng đỏ qua tấm lọc màu xanh, ở phía sau tấm lọc ta thu được ánh sáng màu gì?

 • A. Màu đỏ.
 • B. Màu xanh.
 • C. Ánh sáng trắng.
 • D. Tối (không có ánh sáng truyền qua).

Câu 19: Có thể tạo ra ánh sáng vàng bằng cách chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu ..........

 • A. Trắng.
 • B. Đỏ.
 • C. Vàng.
 • D. Xanh.

Câu 20: Có một tấm lọc màu đỏ và tấm lọc màu lục. Nếu nhìn một tờ giấy trắng qua hai tấm lọc đó thì ta sẽ thấy tờ giấy màu gì?

 • A. Màu đỏ.
 • B. Màu lục.
 • C. Màu đen.
 • D. Màu trắng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 52 vật lí 9: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu


 • 23 lượt xem