Trắc nghiệm vật lý 9 bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự trộn các ánh sáng màu?

 • A. Chiếu ánh sáng tím với ánh sáng vàng vào cùng một chỗ trên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có màu khác.
 • B. Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu thích hợp lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng màu trắng.
 • C. Chiếu ánh sáng trắng lên mặt ghi của đĩa CD cho tia phản xạ lên tấm màn màu trắng. Ta thu được ánh sáng có nhiều màu khác nhau.
 • D. Chiếu ánh sáng đỏ, lục, lam với độ mạnh yếu khác nhau lần lượt lên tấm màn màu trắng. Ta lần lượt thu được ánh sáng có nhiều màu khác nhau.

Câu 2: Khi trộn các ánh sáng có màu dưới đây. Trường hợp nào không tạo ra được ánh sáng trắng?

 • A. Trộn ánh sáng đỏ, lục, lam với độ sáng thích hợp.
 • B. Trộn ánh sáng vàng, đỏ tươi, vàng, lục, lam với độ sáng thích hợp.
 • C. Trộn ánh sáng vàng và lam với độ sáng thích hợp.
 • D. Trộn ánh sáng đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím với độ sáng thích hợp.

Câu 3: Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn các ánh sáng màu?

 • A. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng.
 • B. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng.
 • C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ, rồi sau đó qua kính lọc màu vàng.
 • D. Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng.

Câu 4: Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng sẽ được ánh sáng màu nào dưới đây?

 • A. đỏ
 • B. vàng
 • C. da cam
 • D. lục

Câu 5: Khi chiếu hai ánh sáng đỏ và lục lên một tờ giấy trắng ta thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu vàng. Nếu chiếu thêm vào tờ giấy ánh sáng màu lam thích hợp ta sẽ thấy trên tờ giấy có ánh sáng màu

 • A. đỏ
 • B. lục
 • C. trắng
 • D. lam

Câu 6: Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng ở giữa có trục quay, chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau và tô màu lần lượt là: đỏ, lục và lam. Cho vòng tròn quay thật nhanh nhìn mặt giấy ta nhận thấy có màu

 • A. kẻ sọc đỏ và lục
 • B. kẻ sọc đỏ và lam
 • C. kẻ sọc lục và lam
 • D. trắng

Câu 7: Chiếu ánh sáng đỏ với ánh sáng xanh lục ta tu được vệt sáng màu:

 • A. đỏ
 • B. vàng
 • C. lục
 • D. lam

Câu 8: Tại một điểm trên màn hình tivi màu có ba hạt, phát ra ba thứ ánh sáng khác nhau: đỏ, lục và lam. Nếu ba hạt này được kích thích phát sáng mạnh, yếu khác nhau thì sẽ tạo ra được những màu khác nhau tại điểm đó. Nếu ba màu này được kích thích sáng mạnh thì tại điểm đó sẽ có ánh sáng màu gì?

 • A. màu vàng
 • B. màu xanh da trời
 • C. màu hồng
 • D. màu trắng

Câu 9: Chọn phương án sai

 • A. Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác.
 • B. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy ánh sáng trắng.
 • C. Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn.
 • D. Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh thẫm.

Câu 10: Chọn phương án đúng

 • A. Chỉ có thể trộn hai ánh sáng màu khác nhau để được màu khác hẳn.
 • B. Ba màu đỏ, vàng, lục là ba màu cơ bản của ánh sáng.
 • C. Khi trộn các ánh sáng xanh lục với ánh sáng xanh lam ta được màu xanh thẫm.
 • D. Khi trộn các ánh sáng màu có màu từ đỏ đến tím lại với nhau ta thấy màu đen.

Câu 11: Theo hình, nếu muốn tại M là ánh sáng trắng thì tại các vị trí 2, 3, 4 cần đặt những tấm lọc có màu gì?

 • A. Cả (1) và (2) đều đúng.
 • B. Đỏ, cam, lục.(1)
 • C. Cùng một màu đỏ.
 • D. Cùng màu trắng.(2)

Câu 12: Khi đĩa quay khá nhanh, ta thấy màu của đĩa là màu gì?

 • A. Đen.
 • B. Không xác định được.
 • C. Trắng.
 • D. Các màu tô nhưng mờ.

Câu 13: Nhìn một ngọn đèn phát ra ánh sáng xanh qua kính lọc màu đỏ ta sẽ thấy gì?

 • A. Màu xanh.
 • B. Màu trắng.
 • C. Màu gần như đen.
 • D. Màu đỏ.

Câu 14: Trong cách làm nào sau đây sẽ có sự trộn các ánh sáng màu?

 • A. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng.
 • B. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng.
 • C. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu đỏ và sau đó qua kính lọc màu vàng.
 • D. Chiếu một chùm ánh sáng đỏ và một chùm ánh sáng vàng vào một tờ giấy trắng.

Câu 15: Kết quả nào sau đây là đúng khi ta trộn các ánh sáng màu với nhau?

 • A. Trộn ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lục ta thu được ánh sáng màu vàng.
 • B. Trộn ánh sáng màu đỏ và ánh sáng màu lam ta thu được ánh sáng màu hồng nhạt.
 • C. Trộn ánh sáng màu lục và ánh sáng màu lam ta thu được ánh sáng màu nõn chuối.
 • D. Các kết quả A, B, C đều đúng.

Câu 16: Có khi nào trộn được ánh sáng màu đen không? Nếu có là trường hợp nào?

 • A. Không.
 • B. Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu tím.
 • C. Trộn ánh sáng màu lam với ánh sáng màu xanh đậm.
 • D. Trộn ánh sáng màu tím với ánh sáng màu vàng.

Câu 17: Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng. Chia vòng tròn thành 7 phần bằng nhau rồi lần lượt tô màu vào mỗi phần đó: đỏ, cam, vàng, lục, lam. chàm, tím. Khi vòng tròn quay tít, màu của mặt giấy lúc đó có

 • A. Màu xanh nhạt.
 • B. Màu trắng.
 • C. Màu hồng nhạt.
 • D. Màu lam nhạt.

Câu 18: Trong các câu sau đây, câu nào là sai?

 • A. Phân tích một chùm sáng là tìm cách tách từ chùm sáng đó ra những chùm sáng màu khác nhau.
 • B. Có nhiều cách trộn các chùm sáng vào nhau như chiếu chùm sáng cần trộn qua lăng kính vào mặt ghi của một đĩa CD....
 • C. Trộn hai chùm sáng màu với nhau là cho hai chùm sáng đó gặp nhau.
 • D. Nếu trộn một chùm sáng màu vàng với một chùm sáng màu lam một cách thích hợp thì ta có thể được chùm sáng màu lục.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 54 vật lí 9: Sự trộn các ánh sáng màu


 • 79 lượt xem