Trắc nghiệm vật lý 9 bài 61: Sản xuất điện năng Nhiệt điện và thủy điện

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 9 bài 61: Sản xuất điện năng Nhiệt điện và thủy điện. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong nhà máy nhiệt điện, tác nhân trực tiếp làm quay tuabin là:

 • A. nhiên liệu
 • B. nước
 • C. hơi nước
 • D. quạt gió

Câu 2: Ở nhà máy thủy điện

 • A. nhiệt năng biến thành cơ năng, rồi thành điện năng.
 • B. thế năng chuyển hóa thành động năng, rồi thành điện năng.
 • C. quang năng biến thành điện năng.
 • D. hóa năng biến thành điện năng.

Câu 3: Ở nhà máy nhiệt điện:

 • A. nhiệt năng biến thành cơ năng, rồi thành điện năng.
 • B. nhiệt năng biến thành điện năng, rồi thành cơ năng.
 • C. quang năng biến thành điện năng.
 • D. hóa năng biến thành điện năng.

Câu 4: Bộ phận trong nhà máy thủy điện có nhiệm vụ biến đổi năng lượng của nước thành điện năng là:

 • A. lò đốt than
 • B. nồi hơi
 • C. máy phát điện
 • D. tua bin

Câu 5: Ưu điểm nổi bật của nhà máy thủy điện là:

 • A. tránh được ô nhiễm môi trường.
 • B. việc xây dựng nhà máy là đơn giản.
 • C. tiền đầu tư không lớn.
 • D. có thể hoạt động tốt trong cả mùa mưa và mùa nắng.

Câu 6: Trong điều kiện nào sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn?

 • A. Mùa khô, nước trong hồ chứa ít.
 • B. Mùa mưa hồ chứa đầy nước.
 • C. Độ cao mực nước của hồ chứa tính từ tua bin thấp.
 • D. Lượng nước chảy trong ống dẫn nhỏ.

Câu 7: Vì sao nhà máy thủy điện lại phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao?

 • A. để chứa được nhiều nước hơn.
 • B. để nước có thế năng hơn, chuyển hóa thành điện năng thì lợi hơn.
 • C. để có nhiều nước làm mát máy.
 • D. để tránh lũ lụt do xây nhà máy.

Câu 8: Trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy tuabin có nhiệm vụ gì?

 • A. Biến đổi cơ năng thành điện năng.
 • B. Đưa nước hoặc hơi nước vào máy phát điện.
 • C. Tích lũy điện năng được tạo ra.
 • D. Biến đổi cơ năng của nước thành cơ năng của roto máy phát điện.

Câu 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện, năng lượng được biến đổi theo nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì?

 • A. Nhiệt năng
 • B. Điện năng
 • C. Hóa năng
 • D. Cơ năng

Câu 10: Thế năng của một vật có trọng lượng P được nâng lên độ cao h bằng công mà vật đó sinh ra khi rơi xuống đến đất: A = P.h. Một lớp nước dày 1m trên mặt một hồ chứa nước có diện tích 1 km2 và độ cao 200m so với cửa tuabin của nhà máy thủy điện có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu?

 • A. .
 • B. .
 • C. .
 • D. .

Câu 11: Nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện , nhà máy nào gây ô nhiễm môi trường nhiều hơn?

 • A. Nhà máy nhiệt điện.
 • B. Cả 2 đều không gây ô nhiễm.
 • C. Cả 2 gây ô nhiễm như nhau.
 • D. Nhà máy thủy điện.

Câu 12: Quan sát sơ đồ trên hình và chi biết đây là sơ đồ mô hình của kiểu nhà máy điện nào?

 • A. Nhiệt điện.
 • B. Thủy điện.
 • C. Quang điện.
 • D. Nhà máy điện hạt nhân.

Câu 13: Trong các dụng cụ sau đây, dụng cụ nào sử dụng điện năng?

 • A. Ô tô đồ chơi trẻ em có pin.
 • B. Máy bơm nước sử dụng trong gia đình.
 • C. Quạt hút gió sử dụng trong các phân xưởng.
 • D. Cả ba trường hợp A, B, C đều có sử dụng điện năng.

Câu 14: Trong các dụng cụ và thiết bị điện sau đây, thiết bị nào chủ yếu biến điện năng thành cơ năng?

 • A. Máy sấy tóc.
 • B. Máy khoan.
 • C. Acquy đang nạp điện.
 • D. Bóng đèn bút thử điện.

Câu 15: Trong các dụng cụ và thiết bị điện sau đây, thiết bị điện nào chủ yếu biến điện năng thành hóa năng?

 • A. Bể mạ kim loại bằng điện.
 • B. Bàn là điện.
 • C. Quạt điện.
 • D. Máy điện thoại.

Câu 16: Sự vận chuyển điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu dùng bằng hệ thống dây dẫn có ưu điểm gì?

 • A. Không gây ô nhiễm môi trường.
 • B. Có thể đưa đến tận nơi sử dụng.
 • C. Không cần dùng nhà kho để chứa.
 • D. Có đủ các ưu điểm A, B, C.

Câu 17: Các bộ phận chính của nhà máy nhiệt điện gồm lò đốt than, nồi hơi, tua bin, máy phát điện. Hãy cho biết năng lượng đã lần lượt được chuyển hóa từ dạng năng lượng nào sang dàn năng lượng nào từ lò đốt than qua lò hơi, trong tua bin và trong máy phát điện?

 • A. Nhiệt năng -> Hóa năng -> Cơ năng -> Điện năng.
 • B. Hóa năng -> Cơ năng -> Nhiệt năng -> Điện năng.
 • C. Hóa năng -> Nhiệt năng -> Cơ năng -> Điện năng.
 • D. Nhiệt năng -> Cơ năng -> Hóa năng -> Điện năng.

Câu 18: Hiện nay người ta rất hạn chế xây dựng các nhà máy nhiệt điện trong các thành phố. Lí do nào sau đây là đúng?

 • A. Tránh ô nhiễm môi trường.
 • B. Lượng nhiên liệu trong các mổ ngày càng cạn kiệt.
 • C. Hiệu quả không cao.
 • D. Các lí do A, B, C đều đúng.

Câu 19: Các bộ phận chính của nhà máy thủy điện gồm ống dẫn nước, tua bin và máy phát điện. Hãy cho biết năng lượng của nước biến đổi lần lượt từ dạng nào sang dạng nào qua các bộ phận đó?

 • A. Động năng -> Thế năng -> Điện năng.
 • B. Thế năng -> Động năng -> Điện năng.
 • C. Thế năng -> Điện năng.
 • D. Động năng -> Điện năng.

Câu 20: Trong nhà máy thủy điện, điện năng do dạng năng lượng nào chuyển hóa?

 • A. Nhiệt năng của nhiên liệu bị đốt cháy.
 • B. Cơ năng của nước.
 • C. Cơ năng của gió.
 • D. Quang năng của ánh sáng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 61 vật lí 9: Sản xuất điện năng Nhiệt điện và thủy điện


 • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021