Trong đoạn trích dưới đây có sử dụng thao tác lập luận bình luận không?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 73 sgk ngữ văn 11 tập 2

Trong đoạn trích dưới đây có sử dụng thao tác lập luận bình luận không? Căn cứ vào đâu để anh (chị) có thể kết luận là có (hoặc không)?

Bài làm:

 • Trong đoạn trích dưới sử dụng thao tác lập luận bình luận.
 • Bởi vì đoạn trích đã tuân thủ đầy đủ các bước bình luận:
  • Trong đoạn trích này, tác giả đã trình bày được chủ đề (quan điểm) của tác giả về vấn đề giao thông và tai nạn giao thông.
  • Trong đoạn trích, cũng nêu lên rõ ràng về hiện tượng được bình luận (hiện trạng vi phạm giao thông của các nam thanh niên và tai nạn giao thông ngày một gia tăng trong đó hầu hết là tai nạn xe máy)
  • Có những số liệu thống kê xác thực, lập luận xác đáng.
  • Cuối cùng nêu lên đề xuất của tác giả: "một chương trình truyền thông hiệu quả hơn để những lưới hái tử thần không còn nghênh ngang trên đường phố.

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021