Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 119:

Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến?

A. Máy thu thanh.

B. Máy thu hình.

C. Chiếc điện thoại di động

D. Cái điều khiển ti vi.

Bài làm:

Chọn đáp án C.

Giải thích: Trong điện thoại di động, ta sử dụng các vi mạch để phát và thu tín hiệu điện thoại, từ đó con người có thể liên lạc giữa các nơi với nhau.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021