Ví dụ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc Ôn tập GDCD 9

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Ví dụ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ví dụ: Truyền thống yêu nước, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đại dịch chống Covid-19

- Lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân tộc tạo lên sức mạnh tinh thần to lớn chiến thắng đại dịch

Sự thắng lợi quan trọng bước đầu mà chúng ta giành được chứng tỏ sức mạnh tinh thần đã thực sự được phát huy, trở thành nhân tố ưu trội, giữ vai trò liên kết, chuyển hóa các nhân tố khác về kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, an ninh, đối ngoại thành sức mạnh tổng hợp trong cuộc đấu tranh “chống dịch như chống giặc”

- Đồng cam cộng khổ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ

Các yếu tố cộng đồng có nguồn gốc nguyên thuỷ đã sớm được cố kết lại, trở thành cơ sở phát triển chủ nghĩa yêu nước, đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, nhân văn, nhân ái, thủy chung… Những lúc khó khăn gian khổ tinh thần đồng cam, cộng khổ càng tỏa sáng.

- Nhân ái bao dung, nhường cơm sẻ áo

Trong trận chiến chống đại dịch Covid-19, với phẩm chất truyền thống “thương người như thể thương thân”, mỗi người dân Việt Nam không chỉ quan tâm bảo vệ sức khỏe bản thân mình, chấp hành nghiêm các quy định của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch, mà còn nêu cao ý thức cộng đồng, chung tay góp sức kể cả vật chất và tinh thần, tạo nên “thế trận lòng dân” vững chắc để cùng Đảng và Nhà Nước chăm lo cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, tính cách, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp…) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong bài viết này KhoaHoc sẽ giúp bạn đưa ra những Ví dụ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc để bạn hiểu và yêu hơn những giá trị truyền thống mang lại.

Chủ đề liên quan