Vì sao bạn Hương lại chọn mua 3 trong 5 thứ muốn mua?

  • 1 Đánh giá

CHI TIÊU HỢP LÍ

Hoạt động 1: Chỉ ưu tiên khi số tiền hạn chế

• Tìm hiểu các trường hợp sau:

• Vì sao bạn Hương lại chọn mua 3 trong 5 thứ muốn mua?

Bài làm:

  • Hương lại chọn mua 3 trong 5 thứ muốn mua vì: bạn muốn tiết kiệm tiền và chi tiêu cho hợp lí

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 kết nối tri thức