Viết một đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh Bài 2 Trang 108 sgk ngữ văn 11 tập 2

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Trang 108 sgk Ngữ văn 11 tập 2

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi đáp án cho Bài 2 Trang 108 sgk ngữ văn 11 tập 2 - Viết một đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Viết một đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không...công học tập của các em".

Bài làm:

Cách 1

Có thể nêu một số ý sau để chứng minh câu nói của Hồ Chí Minh

a) Luận cứ: Ở thời điểm nào thì thanh niên cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng của đất nước, thanh niên là rường cột của nước nhà, là người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên có sức khỏe, có ý chí, có khát khao dấn thân và cống hiến, có sáng tạo. Đó là những phẩm chất làm nên sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

b) Các luận chứng:

– Thế hệ thanh niên trong cuộc Cách mạng tháng Tám đã gánh vác sứ mệnh thiêng liêng giải phóng dân tộc như thế nào?

– Thế hệ thanh niên trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ đã anh dũng chiến đấu, chịu muôn vàn gian khó và thậm chí nhiều người đã hi sinh cho nền độc lập của nước nhà.

– Thế hệ thanh niên ngày nay đã làm được gì để góp sức vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, hội nhập với thế giới.

c) Thanh niên (trong đó phần lớn là học sinh) cần xác định nhiệm vụ là phải học tập để xây dựng đát nước sánh vai với các nước văn minh, tiến bộ.

Cách 2

Đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không...công học tập của các em". Các em có thể tham khảo đề cương sau:

 • Luận điểm: Thế hệ nhi đồng, thanh niên,... là mầm non, là thế hệ những người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên có sức khỏe, có ý chí, có khát khao dấn thân và cống hiến, có sáng tạo. Đó là những phẩm chất làm nên sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
 • Luận cứ:
  • Thế hệ trẻ được thụ hưởng một nền giáo dục tiên tiến
  • Thế hệ trẻ được tiếp cận với khoa học - kĩ thuật hiện đại
  • Thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cần cù, ham học hỏi của cha ông.
 • Luận chứng:
  • Thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mĩ
  • Thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa.