Với mỗi mẫu câu so sánh gợi ý dưới đây, em hãy tìm thêm một ví dụ:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 25 sgk Ngữ văn 6 – tập 2

Với mỗi mẫu câu so sánh gợi ý dưới đây, em hãy tìm thêm một ví dụ:

(đọc ví dụ ở trang 25 và 26 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Bài làm:

a. So sánh đồng loại:

So sánh người với người : Cha như là người thầy thứ hai dạy con nếm trải mọi hương vị của cuộc đời.

So sánh vật với vật: Vào buổi chiều tà, dòng sông Lam như một tấm thảm lụa vàng.

b. So sánh khác loại:

So sánh vật với người: Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa đầu sóng trăng.

So sánh cái cụ thể với cái trừu tượng: Thời gian như cỏ vượt lên/ Lối mòn như sợi chỉ bền kéo qua.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ Văn 6 mới