Xác định bố cục và nội dung chính của văn bản theo mẫu:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Bố của Xi - mông

2. Tìm hiểu văn bản

a) Xác định bố cục và nội dung chính của văn bản theo mẫu:

Phần

Nội dung chính

Phần 1:

Nỗi tuyệt vọng của Xi - mông

Phần 2:

Phi – líp gặp Xi – mông và nói sẽ cho em một ông bố

Phần 3:

Phi – líp đưa Xi – mông về nhà trả cho chị Blăng-sốt

Phần 4:

Xi – mông đến trường sau khi có bố

Bài làm:

Phần

Nội dung chính

Phần 1: từ đầu đến "em chỉ khóc hoài"

Nỗi tuyệt vọng của Xi - mông

Phần 2: tiếp đến "Người ta sẽ cho cháu... một ông bố"

Phi – líp gặp Xi – mông và nói sẽ cho em một ông bố

Phần 3: tiếp đến "bỏ đi rất nhanh"

Phi – líp đưa Xi – mông về nhà trả cho chị Blăng-sốt

Phần 4: còn lại

Xi – mông đến trường sau khi có bố

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2