Yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ gieo trồng? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

2. Gieo trồng cây nông nghiệp

a. Thời vụ gieo trồng

Đọc thông tin sau:

Trả lời câu hòi và hoàn thành phiếu học tập theo mẫu:

  • Yếu tố nào có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ gieo trồng? Vì sao?
  • Hoàn thành phiếu học tập sau:

Vụ gieo trồng chính

Thời gian

Loại cây trồng

1

2

3

Bài làm:

Yếu tố có tác dụng quyết định nhất đến thời vụ gieo trồng đó là khí hậu, tình hình phát sinh sâu bệnh ở mỗi địa phương bởi vì mỗi loại cây trồng sẽ có những đặc tính khác nhau, từ những yếu tố trên sẽ giúp ta xác định đúng thời vụ gieo trồng thích hợp với mỗi loại cây,tránh sâu bệnh để cho thu về năng suất cao nhất

Hoàn thành bảng:

Vụ gieo trồng chính

Thời gian

Loại cây trồng

1. Vụ đông xuân

Tháng 11 đến tháng 4 năm sau

Rau củ quả

2. Vụ hè thu

Tháng 4 đến tháng 7

Khoai tây, đậu tương,…

3.Vụ mùa

Tháng 7 đến tháng 11

Lúa mình, ngô sắn

  • 136 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 7 VNEN