1. Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với những việc em đã thực hiện để tạo niềm vui và sự thư giãn. Viết kết quả đạt được sau khi thực hiện những việc làm này.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 5: Tạo niềm vui và sự thư giãn

1. Đánh dấu X vào mức độ phù hợp với những việc em đã thực hiện để tạo niềm vui và sự thư giãn. Viết kết quả đạt được sau khi thực hiện những việc làm này.

Việc làmThường xuyênThỉnh thoảngHiếm khiKết quả đạt được
Chia sẻ, nói chuyện với bạn bè, người thân về các chủ đề khác nhau
Lao động: trồng cây, làm vườn,...
Nghệ thuật: học đàn, cắm hoa, nghe nhạc,...
Viết nhật kí
Chơi thể thao, tập thể dục
Đọc sách, xem phim
Việc khác:...

Bài làm:

Việc làmThường xuyênThỉnh thoảngHiếm khiKết quả đạt được
Chia sẻ, nói chuyện với bạn bè, người thân về các chủ đề khác nhaux
Lao động: trồng cây, làm vườn,...x
Nghệ thuật: học đàn, cắm hoa, nghe nhạc,...x
Viết nhật kíx
Chơi thể thao, tập thể dụcx
Đọc sách, xem phimx
Việc khác: nghe nhạcx
  • 18 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST