Bài hòa tấu của lớp chơi nghe như thế nào? Điều gì sẽ xảy ra nếu có bạn không làm theo hiệu lệnh, không cùng một nhịp và không cùng cường độ?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Trò chơi "Hòa tấu âm thanh"

a. Hướng dẫn chơi: sgk

b. Thảo luận sau khi chơi:

  • Bài hòa tấu của lớp chơi nghe như thế nào?
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu có bạn không làm theo hiệu lệnh, không cùng một nhịp và không cùng cường độ?
  • Nếu tất cả tuân thủ luật chơi, điều gì xảy ra?

Bài làm:

  • Bài hòa tấu của lớp nghe rất đều và hay.
  • Nếu bài hòa tấu có bạn không làm theo hiệu lệnh, không cùng một nhịp và không cùng cường độ sẽ làm cho bài bị lộn xộn và không có sự đồng nhịp, khiến người nghe rất rối tai.
  • Ngược lại, nếu tất cả cùng tuân thủ luật chơi thì sẽ cho ra một bài hòa tấu có vần điệu, có nhịp lên xuống đều đặn và nghe rất sướng tai.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm VNEN GDCD 8