Bạn Tộ trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng nói thế nào khi được Bác Hồ chia kẹo? Nếu em là Tộ, em sẽ nói gì để thể hiện cảm xúc ngạc nhiên và vui mừng khi được nhận kẹo của Bác Hồ?

 • 1 Đánh giá

5. Nói và nghe

a. Bạn Tộ trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng nói thế nào khi được Bác Hồ chia kẹo?

b. Nếu em là Tộ, em sẽ nói gì để thể hiện cảm xúc ngạc nhiên và vui mừng khi được nhận kẹo của Bác Hồ?

6. Nói viết về tình cảm với người em yêu quý

a. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

[Chân trời sáng tạo] Giải tiếng việt 2 bài 2: Thư Trung thu

 • Đoạn văn viết về điều gì?
 • Bác Hồ làm những việc gì cho các cháu thiếu nhi?
 • Tình cảm của các bạn nhỏ với Bác Hồ như thế nào?

b. Viết 4 - 5 câu về tình cảm của em với thầy cô dựa vào gợi ý:

 • Thầy cô em tên là gì?
 • Thầy cô chăm sóc, dạy dỗ em như thế nào?
 • Tình cảm của em với thầy cô như thế nào?

Bài làm:

5.

a. Bạn Tộ trong bài Ai ngoan sẽ được thưởng khi được Bác Hồ chia kẹo nói: Hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo ạ.

b. Nếu em là Tộ, để thể hiện cảm xúc ngạc nhiên và vui mừng khi được nhận kẹo của Bác Hồ em sẽ nói: "Thật ạ! Cháu sẽ được ăn kẹo ạ!"

6. a.

 • Đoạn văn viết về sự quan tâm của Bác Hồ dành cho thiếu nhi.
 • Bác Hồ làm những việc cho các cháu thiếu nhi là: đặt một bể cá và ghế ngồi ngay phía dưới nhà sàn, viết thư cho các cháu.
 • Tình cảm của các bạn nhỏ với Bác Hồ càng thêm kính trọng.

b. Cô giáo của em tên là Thu. Cô xinh đẹp và dịu dành như tên của cô vậy. Cô đã dạy dỗ và chăm sóc em vô cùng chu đáo, quan tâ, và cẩn thận. Em vô cùng yêu quý và kính trọng cô.

 • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải tiếng việt 2 tập 2 chân trời sáng tạo