Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình GDCD lớp 12. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Pháp luật phòng, chống tệ nạn xã hội quy định về

 • A. ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội.
 • B. phòng, chống thiên tai.
 • C. thúc đẩy phát triển dân số.
 • D. phòng, chống nạn thất nghiệp.

Câu 2: Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?

 • A. Cán bộ, công chức nhà nước.
 • B. Người đang không có việc làm.
 • C. Nhân viên doanh nghiệp tư nhân.
 • D. Sinh viên.

Câu 3: Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là

 • A. bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
 • B. giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
 • C. đảm bảo tăng trưởng kinh tế đất nước.
 • D. phòng, chống buôn bán ma túy.

Câu 4: Ở nước ta hiện nay, chủ thể nào dưới đây có quyền thành lập doanh nghiệp ?

 • A. Ngưởi chưa thành niên.
 • B. Tổ chức, cá nhân theo quy dịnh của Luật Doanh nghiệp.
 • C. Người bị mất năng lực hành vi dân sự.
 • D. Người đang chấp hành hình phạt tù.

Câu 5: Người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?

 • A. Nộp thuế.
 • B. Công khai thu nhập trên báo chí.
 • C. Bảo vệ môi trường.
 • D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an ninh.

Câu 6: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là :

 • A. Công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có hoạt động kinh doanh.
 • B. Công dân được tự do kinh doanh bất cứ mặt hàng nào.
 • C. Công dân được kinh doanh ở bất cứ nơi nào.
 • D. Mọi công dân đều có quyền thành lập doanh nghiệp.

Câu 7: Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ?

 • A. Nộp thuế đầy đủ.
 • B. Bảo vệ môi trường.
 • C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • D. Bảo vệ tài nguyên.

Câu 8: Pháp luật nước ta quy định, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của:

 • A,. Mọi tổ chức kinh tế.
 • B. Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • C. Mọi tổ chức
 • D. Mọi công dân.

Câu 9: Hoạt động nào sau đây xâm phạm an nỉnh quốc gia?

 • A. Tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ địa phương.
 • B. Tuyên truyền chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước cho nhân dân.
 • C. Tuyên truyền kiến thức lịch sử, văn hóa truyền thống tại các khu du lịch.
 • D. Tuyên truyền những nội dung có tính chất ,phản động, tung tin bịa đặt, nói xấu các cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây ?

 • A. Nộp thuế đầy đủ.
 • B. Công khai thu nhập trên báo chí.
 • C. Bảo vệ môi trường.
 • D. Tuân thủ các quy định về quốc phòng, an nình.

Câu 11: Nguyên nhân nào dưới đây góp phần gây nên những hiện tượng thiên nhiên bất thường trong những năm gần đây?

 • A. Môi trường ô nhiễm.
 • B. Săn bắt động vật quý hiếm.
 • C.Khai thác hải sản.
 • D. Đô thị hóa.

Câu 12: Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân là một trong những nội dung của pháp luật về

 • A.Kinh tế.
 • B. Xã hội.
 • C. Môi trường.
 • D. Quốc phòng, an ninh.

Câu 13: Công dân nam đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải đăng ký nghĩa vụ quân sự ?

 • A. Đủ 17 tuổi.
 • B. Đủ 18 tuổi.
 • C. Đủ 19 tuổi.
 • D. Đủ 20 tuổi.

Câu 14: Công dân được đào tạo trình độ cao dẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết bao nhiêu tuổi ?

 • A. 25 tuổi.
 • B. 27 tuổi.
 • C. 28 tuổi.
 • D. 30 tuổi.

Câu 15: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào nội dung nào dưới đây ?

 • A. Uy tín nguời đứng đầu doanh nghiệp.
 • B. Ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh.
 • C. Khả năng kinh doanh của doanh nghiệp.
 • D. Chủ trương kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 16: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của

 • A. mọi tổ chức, cá nhân.
 • B. riêng cán bộ kiểm lâm.
 • C. riêng cán bộ, công chức nhà nước.
 • D. mọi người quan tâm.

Câu 17: Anh Kh. có ý định mở cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật. Anh Kh. cần có hoặc không cần có điều kiện nào dưới đây để có thể đăng ký mở cửa hàng ?

 • A. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Y.
 • B. Không cần bằng cấp nào nữa.
 • C. Cần có bằng tốt nghiệp trung cấp nông nghiệp.
 • D. Cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức bất kỳ.

Câu 18: Doanh nghiệp có thể được miễn thuế trong những năm đầu và đóng thuế ở mức thấp những năm sau nếu:

 • A. Kinh doanh những mặt hàng xa xỉ.
 • B. Kinh doanh thêm những mặt hàng không có trong giấy phép đăng ký kinh doanh.
 • C. Kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.
 • D. Kinh doanh trong những ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn mà Nhà nước khuyến khích.

Câu 19: Trong các việc làm sau, đâu là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng?

 • A. Trồng lại rừng sau khi khai thác.
 • B. Khai thác gỗ trái phép.
 • C. Mở rộng diện tích rừng.
 • D. Bảo vệ rừng đầu nguồn.

Câu 20: Sau khi tốt nghiệp Trung học phố thông, K xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị cơ quan đăng kí kinh doanh từ chối. Nguyên nhân là do K chưa:

 • A. Đủ tuổi để kinh doanh
 • B. Quen kinh doanh thuốc tân dược
 • C. Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc tân dược
 • D. Nộp thuế

Câu 21: Trong bảo vệ môi trường, hoạt động nào có vai trò đặc biệt quan trọng?

 • A. Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt.
 • B. Quét dọn vệ sinh tại nơi ở.
 • C. Bảo vệ rừng.
 • D. Bảo vệ động vật hoang đã.

Câu 22: Pháp luật ghi nhận và bảo đảm quyền tự do kinh doanh của công dân nhằm:

 • A. Bảo đảm quyền con người trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, Xã hội.
 • B. Phát triển thành phần kinh tế tư nhân.
 • C. Khơi dậy và nhát huy mọi tiềm năng trong xã hội, thúc đẩy kinh doanh, phát triển, mở đường tăng trưởng kinh tế đất nước.
 • D. Tạo ra các thành phần kinh tế da dạng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu 23: Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật quy định về ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội, trong đó có

 • A. bài trừ nạn ma túy, mại dâm.
 • B. bài trừ nạn hút thuốc lá.
 • C. cấm uống rượu.
 • D. hạn chế chơi game.

Câu 24: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh

 • A. trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.
 • B. bất cứ ngành nghề nào theo sở thích.
 • C. ở bất cứ địa điểm nào.
 • D. vào bất cứ thời gian nào trong ngày.

Cân 25: Một trong những nguyên nhân làm của đấu nhát triển khöng bền vững

 • A. Dân số gia tăng chậm.
 • B. Dân số gia tầng nhanh.
 • C. Quy mô dân số nhỏ.
 • D. Dân số không tăng.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (P3) Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm GDCD 12 bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (P2)
 • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021