Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây- Hi Lạp và Rô ma (P2)

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 4 phần 2: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô ma. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

Câu 1: Chế độ dân chủ ở A-ten có Đại hội đồng, công dân tự do bao nhiêu tuổi trở lên được tham dự đại hội, bầu cử bằng bỏ phiếu, chế độ trợ cấp xã hội?

 • A. Nam từ 20 tuổi trở lên.
 • B. Nam 18 tuổi trở lên, nữ từ 20 tuổi trở lên
 • C. Nam từ 18 tuôi trở lên.
 • D. Nam nữ từ 18 tuổi trở lên

Câu 2: Thành phố nào của Hi Lạp cổ đại có ngày bán hàng vạn nô lệ?

 • A. A-ten.
 • B. At-tich
 • C. Pi-re
 • D. Câu A và B đúng

Câu 3: Cơ cấu giai cấp trong xã hội phương Tây thời cổ đại là:

 • A. quý tộc, nông dân và bình dân.
 • B. quý tộc tăng lữ, quý tộc quân sự và nô lệ.
 • C. vua, bình dân và nô lệ.
 • D. chủ nô, bình dân, nô lệ.

Câu 4: Phát minh ra hệ thống chữ cái A, B, C có bao nhiêu chữ cái để trở thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày nay:

 • A. 20 chữ cái
 • B. 26 chữ cái
 • C. 30 chữ cái
 • D. 42 chữ cái

Câu 5: Ngành sản xuất nào phát triển sớm và mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải?

 • A. Nông nghiệp.
 • B. Thủ công nghiệp.
 • C. Thương nghiệp.
 • D. Câu A và B đúng.

Câu 6: Thể chế dân chủ ở A-ten Hy Lạp dựa trên cơ sở nào?

 • A. Bóc lột nông dân công xã
 • B. Bóc lột người lao động
 • C. Cộng hòa dân chủ
 • D. Bóc lột nô lệ.

Câu 7: Trong các quốc gia cỗ đại Hi Lạp và Rô-ma, giai cấp nào trở thành lực lượng lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội?

 • A. Chủ nô.
 • B. Nô lệ.
 • C. Nông dân.
 • D. Quý tộc.

Câu 8: Trong xã hội chiếm nô ở Hi Lạp và Rô-ma có hai giai cấp cơ bản nào?

 • A. Địa chủ và nông dân.
 • B. Quý tộc và nông dân.
 • C. Chủ nô và nô lệ.
 • D. Chủ nô và nông dân công xã.

Câu 9: Sau cuộc chiến tranh với Ba Tư, thị quốc A-ten như thế nào?

 • A. Bị tiêu tàn do chiến tranh
 • B. Trở thành minh chủ của các quốc gia Hi Lạp
 • C. Trở thành đế quốc mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải
 • D. Trở thành một quốc gia độc lập

Câu 10: Rô-ma trở thành quốc gia mạnh nhất khu vực Địa Trung Hải vào thời gian nào?

 • A. Thế kỉ III TCN.
 • B. Thế kỉ II TCN.
 • C. Thế kỉ IV TCN.
 • D. Thế kỉ V TCN.

Câu 11: Lực lượng nào giữ vai trò quan trọng nhất ở các thị quốc trong các quốc gia cổ đại Địa Trung Hải?

 • A. Thị dân.
 • B. Thương nhân.
 • C. Nô lệ.
 • D. Bình dân.

Câu 12: “Lịch sử Rô-ma” và “Phong tục người Giec-man” là tác phẩm lịch sử nỗi tiếng của ai?

 • A. Hê-rô-đôt.
 • B. Ta-xít.
 • C. Tu-xi-đít.
 • D. Xtra-bôn..

Câu 13: Trong các quốc gia cổ đại ở Địa Trung Hải, quốc gia nào sử dụng và đối xử với nô lệ tàn tệ nhất?

 • A. Rô-ma.
 • B. Hi Lạp.
 • C. Ba Tư.
 • D. Tất cả các nước trên.

Câu 14: Cuộc khởi nghĩa Xpac–ta-cut diễn ra vào năm nào?

 • A. Năm 73 TCN.
 • B. Năm 71 - 73 TCN.
 • C. Năm 71 - 72 TCN.
 • D. Năm 476 - 477.

Câu 15: Cuộc khởi nghĩa Xpac-ta-cút đã tác động như thế nào đối với chế độ chiếm nô Rô-ma?

 • A. Làm sụp đỗ hoàn toàn chế độ chiếm nô Rô-ma.
 • B. Làm lung lay tận gốc chế độ chiếm nô Rô-ma.
 • C. Làm thay đổi cách cai trị của chủ nô Rô-ma.
 • D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 16: Những thành tựu văn hóa nào của phương Tây cổ đại đã đặt nên móng cho văn minh nhân loại?

 • A. Lịch và chữ viết.
 • B. Thiên văn học.
 • C. Chữ viết, lịch, thiên văn học, toán học, văn học, sử học, công trình kiến trúc.
 • D. Lịch, chữ viết, toán học.

Câu 17: So với các quốc gia cỗ đại phương Đông, các quốc gia cổ đại phương Tây có thế mạnh kinh tế gì?

 • A. Có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế.
 • B. Có điều kiện để phát triển công nghiệp và nông nghiệp.
 • C. Có thế mạnh về kinh tế thương nghiệp.
 • D. Có thế mạnh về trồng trọt và chăn nuôi.

Câu 18: Thể chế chính trị của phương Tây thời cổ đại là:

 • A. quân chủ chuyên chế
 • B. dân chủ cộng hòa.
 • C. quân chủ chủ nô
 • D. Dân chủ chủ nô

Câu 19: Xpac-ta-cút là người nước nào?

 • A. Rô-ma.
 • B. Hi Lạp.
 • C. Ba Tư.
 • D. Ai Cập.

Câu 20: Ai là tác giả cuỗn “Lịch sử cuộc chiến tranh Hi Lạp- Ba Tư”?

 • A. Tu-xi-đít.
 • B. Hê-rô-đôt.
 • C. Xta-bôn.
 • D. Ê-xin.

Câu 21: Ai là tác giả cuốn “Lịch sử chiến tranh Pê-lô-pô-ne”?

 • A. Hê-rô-đôi
 • B. Taxít.
 • C. Tu-xi-đí
 • D. Xura-bôn.

Câu 22: Khoa học đến Hi Lạp, Rô-ma mới thực sự trở thành khoa học vì một trong các lí do sau:

 • A. Đạt tới đỉnh cao của khoa học nhân loại.
 • B. Thực hiện bởi các nhà khoa học có tên tuổi, đặt nền móng cho ngành khoa học đó.
 • C. Làm nền tảng cho mọi phát minh sau này.
 • D. Có giá trị khoa học mãi đến ngày nay.

Câu 23: I-li-at và Ô-đi-xê là bản anh hùng ca nỗi tiếng của nước nào thời cô đại?

 • A. Hi Lạp.
 • B. Ai Cập.
 • C. Rô-ma.
 • D. Trung Quốc.

Câu 24: Những công trình kiến trúc tạo nên dáng vẻ oai nghiêm, đô sộ, hoành tráng và (thiết thực, đó là đặc điểm nghệ thuật của quốc gia cỗ đại nào?

 • A. Hi Lạp.
 • B. Ấn Độ.
 • C. Trung Quốc.
 • D. Rô-ma.

Câu 25: Thể chế dân chủ cổ đại ở Địa Trung Hải quy định, những người lao động chủ yếu trong xã hội thì:

 • A. được hưởng mọi quyền dân chủ.
 • B. được tham dự đại hội, bầu cử bằng bỏ phiếu, chế độ trợ cấp xã hội.
 • C. không có quyền công dân.
 • D. không được bầu cử và hưởng chế độ trợ cấp xã hội

Câu 26: Tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới “Người lực sĩ ném đĩa”, “Thần Vệ nữ Mi lô” của nước nào?

 • A. Hi Lạp.
 • B. Ấn Độ.
 • C. Trung Quốc.
 • D. Rô-ma.

Câu 27. Điều kiện tự nhiên ở phương Tây thời cổ đại khác với phương Đông thời kì này là:

 • A. đất đai ít, không màu mỡ, đất ven đồi, khô cằn.
 • B. không có các dòng sông như phương Đông.
 • C. không có điều kiện đề phát triển thủ công nghiệp.
 • D. giao lưu, đi lại khó khăn.

Câu 28. Một trong những biểu hiện về thân phận của người nô lệ trong các quốc gia phương Tây thời cổ đại là:

 • A. không có quyền định đoạt thân phận của mình.
 • B. không có tài sản cá nhân.
 • C. bị ép buộc lao động.
 • D. tự sinh sống bằng lao động của bản thân.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô – ma


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây- Hi Lạp và Rô ma (P1)
 • 394 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm lịch sử 10