[Chân trời sáng tạo] Giải SBT KHTN 6 bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên sách "Chân trời sáng tạo". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 34.1. Khi đi tham quan tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên em thường sử dụng loại kính nào sau đây?

A. Kính hiển vi.

B. Kính lúp cầm tay.

C Kính thiên văn.

D. Kính hồng ngoại.

Trả lời:

Chọn đáp án: B

Câu 34.2. Những dụng cụ nào sau đây không cần sử dụng khi tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên?

Trả lời:

Chọn đáp án: B

Câu 34.3. Kính lúp thường sử dụng để quan sát những đối tượng sinh vật nào?

Trả lời:

- Sử dụng kính lúp quan sát chỉ tiết các sinh vật cỡ nhỏ như các đại điện thuộc nhóm Rêu; các cơ quan, bộ phận thực vật như: rễ, thân, lá, hình thái ngoài của động vật...

Câu 34.4. Liệt kê các sinh vật quan sát được vào các bảng sau và đánh dấu v vào nhóm sinh vật tương ứng.

Bảng liệt kê các nhóm Thực vật quan sát được:

Bảng liệt kê các nhóm Động vật không xương sống quan sát được:

Bảng liệt kê các nhóm Động vật có xương sống quan sát được:

Trả lời:

- Tùy vào đặc điểm của từng địa điểm tham quan, hs sẽ có các bảng với các sinh vật cụ thế. GV khuyến khích HS tìm đủ các đại diện của các nhóm sinh vật, nếu có thế.

Câu 34.5. Xác định vai trò của sinh vật ngoài thiên nhiên bằng cách hoàn thành sơ đồ sau:

Trả lời:

- Tùy vào địa điểm quan sát, hs xác định vai trò của các sinh vật quan sát được và hoàn thành theo sơ đó gợi ý.


  • 82 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021